ΙΟΒΕ: Πως κυμάνθηκε το ύψος του μέσου μεικτού μισθού το 2021

Ο μέσος μεικτός μισθός για το σύνολο των πλήρως απασχολούμενων κατέγραψε σημαντική αύξηση το 2021, κατά 5,2%, αγγίζοντας τα €1.337 για όσους αμείβονται πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Ο μέσος μισθός παρουσιάζει έντονη διακύμανση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ η αύξηση που καταγράφηκε το 2021 οφείλεται κυρίως σε αύξηση του μέσου μισθού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, ο λόγος κατώτατου προς μέσο μισθό για το σύνολο των πλήρως απασχολούμενων, στο σύνολο των επιχειρήσεων, σημείωσε κάμψη το 2021, στο 51% συνυπολογίζοντας τις τριετίες και στο 49% χωρίς να υπολογίζονται οι τριετίες. Το εν λόγω ποσοστό αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό συμπίεσης των μισθών στο σύνολο της μισθωτής πλήρους απασχόλησης στη χώρα.

Το ύψος του μέσου μεικτού μισθού το 2021 κυμάνθηκε από μόλις €907 στις μικρές επιχειρήσεις έως 10 ατόμων σε έως €1.732 στις επιχειρήσεις με 50-250 απασχολούμενους.

Από τα στοιχεία αναδεικνύεται επίσης ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των απασχολούμενων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης αμείβονται με τον κατώτατο μισθό . Το ποσοστό αυτό στους εργαζόμενους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά το 2019, ενώ το 2021 άγγιζε το 48%, έναντι ποσοστού 20% μεταξύ των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Επιπρόσθετα, το ποσοστό των μισθωτών πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είναι ιδιαίτερα υψηλό στις μικρές επιχειρήσεις (37% στις επιχειρήσεις έως 10 ατόμων) και μικρότερο όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση (9% στις επιχειρήσεις άνω των 250 ατόμων.

Η εξεταζόμενη περίοδος παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει τα τελευταία έτη της κρίσης χρέους, αλλά και την διετή περίοδο της κρίσης λόγω της πανδημίας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν εφαρμοστεί μέτρα πολιτικής με άμεση επίδραση στην αγορά εργασίας και το επίπεδο των αμοιβών, όπως δύο αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (Φεβρουάριος 2019, Ιανουάριος 2022) και δύο μειώσεις των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ιούνιος 2020, Ιανουάριος 2021).

Ποιοί κλάδοι εμφανίζουν τις χαμηλότερες μέσες αποδοχές

Ο Πίνακας 3.11 που ακολουθεί, παρουσιάζει τους 19 μονοψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά σειρά μεγέθους απασχόλησης το 2021, με στοιχεία για τις μέσες αποδοχές και το μερίδιο των αμειβόμενων στον κατώτατο μισθό. Ενδεικτικά, ο Πρωτογενής τομέας και κλάδοι υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα, όπως η Εστίαση, ο Τουρισμός, και η Ψυχαγωγία, ξεχωρίζουν ως εκείνοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αμειβόμενων στον κατώτατο  μισθό. Τις χαμηλότερες μέσες αποδοχές εμφάνισαν πέρυσι ο Πρωτογενής τομέας, καθώς και οι κλάδοι των Κατασκευών, του Εμπορίου, της Υγείας, της Εκπαίδευσης και των Διοικητικών δραστηριοτήτων.

Συμπερασματικά, την τελευταία πενταετία, παρουσιάζεται εγχωρίως σημαντική ετερογένεια ως προς το ύψος του μέσου μισθού και το ποσοστό των χαμηλόμισθων, ανάλογα με το μέγεθος επιχείρησης, τον τύπο απασχόλησης και τον κλάδο δραστηριότητας.

Γενικά παρατηρείται υψηλός δείκτης συμπίεσης μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Η περιγραφική ανάλυση αναδεικνύει ότι μεταβολές του κατώτατου μισθού αναμένεται να έχουν άμεσες επιδράσεις σε κυρίως σε εργαζομένους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εργαζομένους σε μικρομεσαίες εταιρείες, καθώς και εργαζομένους σε κλάδους υπηρεσιών, οι οποίοι και πλήγηκαν ασύμμετρα από την κρίση πανδημίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr