Ισχυρά φορολογικά κίνητρα για ΜΜΕ

Ενα από τα κρίσιμα στοιχήματα του οικονομικού επιτελείου είναι να δώσει ισχυρά φορολογικά κίνητρα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς σήμερα, μόλις 331 εργοδότες στη χώρα μας απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους ο καθένας.

Οι περισσότερες, δε, από αυτές τις επιχειρήσεις, έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το κράτος.

Το 97,4% των επιχειρήσεων απασχολεί έως και 9 εργαζόμενους

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις λεγόμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις –δηλαδή όλες τις οντότητες στις οποίες απασχολούνται έως και 9 εργαζόμενοι, οι οποίες όμως στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το… 97,4% του συνόλου– οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι συγκριτικά με τους αντίστοιχους που προσφέρονται στις μικρές, στις μεσαίες ή στις (λιγοστές) μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία του ίδιου του ΕΦΚΑ είναι αποκαλυπτικά: Ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης στους εργοδότες που απασχολούν πάνω από 10 άτομα προσωπικό στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 1.372,2 ευρώ με βάση τα προ πανδημίας επίπεδα (Δεκέμβριος 2019).

Χαμηλοί μισθοί

Στις λεγόμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που απασχολούν λιγότερους από 10 ανθρώπους, ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στα 840,41 ευρώ.

Δηλαδή, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα πληρώνουν 38,8% λιγότερα χρήματα συγκριτικά με τις μικρές, τις μεσαίες ή τις ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Ο κατακερματισμός του επιχειρείν δημιουργεί βέβαια και άλλα σοβαρά προβλήματα: έλλειψη ανταγωνιστικότητας, εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί ακριβώς λόγω του κατακερματισμού, αλλά και περιορισμένες δυνατότητες εξωστρέφειας.

Προκειμένου να αναστραφεί αυτή η εικόνα, που συνιστά μια ακόμη αρνητική ελληνική πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με ρεπορτάζ ( Καθημερινή της Κυριακής ) θα επιχειρηθεί μέσα στους επόμενους μήνες μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη συγκρότηση μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων.

Φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για συνενώσεις δυνάμεων

Μετά τις ΙΚΕ, τις λεγόμενες επιχειρήσεις τού «ενός ευρώ», που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια λόγω των πλεονεκτημάτων τους, δρομολογείται μια καινούργια μορφή επιχειρηματικής οντότητας, η οποία θα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ρεύμα συνένωσης δυνάμεων ακόμη και από έχοντες ατομική επιχείρηση.

Τα κίνητρα θα είναι τόσο φορολογικά όσο και (κυρίως) χρηματοδοτικά. Ενόψει και της ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, που θα δώσει φθηνό χρήμα για επενδύσεις, το ζητούμενο είναι να αποκτήσουν δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των πόρων πολύ περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται σήμερα να πληρούν τα βασικά κριτήρια: δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων, πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Η ανταπόκριση που θα δείξει η αγορά σε αυτά τα κίνητρα που θα θεσπιστούν μέσα στους επόμενους μήνες συνιστά ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα.

Τα 4 κριτήρια με τα οποία κατατάσσονται οι επιχειρήσεις

Με βάση τούς κοινά αποδεκτούς ορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν:

  • Πολύ μικρές θεωρούνται είτε οι επιχειρηματικές μονάδες στις οποίες μπορεί να απασχολείται μόνο ο επιχειρηματίας (αυτοαπασχόληση) είτε και αυτές που έχουν έως και 9 εργαζομένους. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 800.075 και αντιπροσωπεύουν το 97,4% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. των «28» είναι 93%. Αν μάλιστα απομονωθούν οι επιχειρήσεις με μόνο έναν εργαζόμενο (τον εργοδότη), η διαφορά της Ελλάδας με την Ε.Ε. είναι ακόμη πιο χαώδης.
  • Μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις με 10 έως 49 εργαζομένους. Στην Ελλάδα έχουμε 18.958 μικρές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 2,3% του συνόλου, με τον μέσο όρο της Ε.Ε. να διαμορφώνεται στο 5,9%.
  • Οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν από 50 έως 249 άτομα προσωπικό. Εχουμε μόλις 2.176 ή το 0,3% του συνόλου έναντι 0,9% στην Ευρώπη.
  • Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές στις οποίες εργάζονται περισσότερα από 250 άτομα. Είναι μόλις 331 και ουσιαστικά δεν μπορεί να υπολογιστεί μερίδιο.

Με βάση αυτούς τους ορισμούς, το 99,96% όλων των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, δηλαδή απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα.

Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν το 88% των εργαζομένων, και μάλιστα με χαμηλούς μισθούς, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Η χαώδης διαφορά με την Ευρώπη φαίνεται και από το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. απασχολούν μόλις το 66,6% του συνόλου των εργαζομένων. Ή, πολύ απλά, με αυτά τα δεδομένα, ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα με καλά πληρωμένες δουλειές δεν υπάρχουν.

Πηγή: economico.gr