• Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 41,400 δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζονται από αρνητικές νομισματικές επιπτώσεις 1,941 δισεκατομμυρίων ευρώ (Fx & προσθήκη χαρτοφυλακίου συν 0,6%) 
  • Τα κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων διαμορφώθηκαν στα 11,461 δισεκατομμύρια ευρώ (μείωση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) – οι νομισματικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται από την αυστηρή διαχείριση κόστους
  • Οι Τομείς Crop Science and Pharmaceuticals διατηρούν σταθερή επιχειρηματική απόδοση, ενώ το Τομέας Consumer Health προσβλέπει σε ισχυρή ανάπτυξη
  • Βασικά κέρδη ανά μετοχή στα 6,39 ευρώ (αύξηση 0,2%)
  • Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 10,68 ευρώ (2019: συν 4,17 ευρώ), επηρεασμένα από τις προβλέψεις για αποζημιώσεις
  • Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος βελτιώνεται κατά 11,8% σε 30,041 δισεκατομμύρια ευρώ
  • Προτεινόμενο μέρισμα 2,00 ευρώ ανά μετοχή (2019: 2,80 ευρώ)
  • Ενισχύθηκαν οι δυνατότητες χαρτοφυλακίου και καινοτομίας
  • Προοπτικές για το 2021: θετική τάση και σταθερή επιχειρησιακή ανάπτυξη – σταθερά κέρδη σε σταθερά νομίσματα

Ο Όμιλος Bayer παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις το 2020. «Η επιχειρησιακή μας δύναμη σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς δείχνει πόσο ανθεκτικές είναι οι επιχειρήσεις μας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG, την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης Financial News Conference. «Χρησιμοποιήσαμε επίσης τον προηγούμενο χρόνο για να θέσουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη. Συνεχίσαμε να προωθούμε τον μετασχηματισμό της εταιρείας μας, αναπτύξαμε περαιτέρω το pipeline της εταιρείας και επενδύσαμε σε νέες τεχνολογίες σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες», δήλωσε ο κος Baumann. Για το 2021, η Bayer αναμένει να επιτύχει σταθερή λειτουργική ανάπτυξη και σταθερά κέρδη σε σταθερά νομίσματα.

Μόνο στον Τομέα Φαρμάκων (Pharmaceuticals), η Bayer προχώρησε το 2020 σε περισσότερες από 25 συμφωνίες εξαγοράς ή συνεργασίας, με τη μεγαλύτερη εξαγορά να είναι η εταιρεία βιοτεχνολογίας Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio). «Με την AskBio και την BlueRock Therapeutics, χτίζουμε μια πλατφόρμα για κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εδραιώνουμε περαιτέρω την αναδυόμενη ηγετική μας θέση σε αυτόν τον εξαιρετικά υποσχόμενο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα», εξήγησε ο Baumann. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, η Bayer επένδυσε επίσης συστηματικά στην καινοτομία και στους άλλους δύο Τομείς το 2020, όπως με την ανάληψη από τον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών (Consumer Health) του πλειοψηφικού πακέτου της νεοφυούς επιχείρησης Care/Of για την εξατομικευμένη προσέγγιση στην επιλογή συμπληρωμάτων και συνηθειών για ισορροπημένη διατροφή,. Επιπρόσθετα, ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science) παρουσίασε στο Μεξικό το νέο υβρίδιο καλαμποκιού χαμηλής ανάπτυξης Vitala™ ως μέρος πιλοτικού έργου.

Από την αρχή της πανδημίας, η Bayer εφαρμόζει εκτεταμένα προστατευτικά μέτρα σε όλους τους χώρους της και παρέχει κάθε υποστήριξη ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους από το σπίτι. «Κύριο μέλημά μας μας ήταν πάντα η ευθύνη μας απέναντι στους περίπου 100.000 εργαζομένους μας σε όλο τον κόσμο, ώστε να εξασφαλίσουμε την παροχή βασικών προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες, ασθενείς και παραγωγούς», δήλωσε ο κος Baumann, ο οποίος τόνισε επίσης τη αφοσίωση που δείχνει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. «Οι εργαζόμενοί μας από την έναρξη της πανδημίας έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν», είπε. Η Bayer έχει επίσης προχωρήσει σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac NV, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση του COVID-19. «Η αρχική μας εστίαση είναι στην υποστήριξη των κλινικών μελετών και της διαδικασίας έγκρισης για το εμβόλιο της CureVac», εξήγησε ο κος Baumann. «Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες στο εργοστάσιο του Wuppertal και σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής μας, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και στην παρασκευή εμβολίων, το συντομότερο δυνατό».

Οι πωλήσεις του Ομίλου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος (Fx & portfolio adj.)

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 41,400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 (Fx & portfolio adj.), στα ίδια δηλαδή επίπεδα με το προηγούμενο έτος (αύξηση 0,6 %). Τα κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων διαμορφώθηκαν στα 11,461 δισεκατομμύρια ευρώ, παρόμοια επίπεδα με το 2019 (μείωση 0,1%). Οι συναλλαγματικές επιπτώσεις μείωσαν τις πωλήσεις κατά 1,941 δισεκατομμύρια ευρώ και το EBITDA προ ειδικών στοιχείων κατά 741 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη EBIT κινήθηκαν στα -16,169 δισ. Ευρώ (2019: +4,162 δισ. Ευρώ) μετά από καθαρές ειδικές χρεώσεις 23,264 δισ. Ευρώ (2019: 2,813 δισ. Ευρώ). Οι ειδικές χρεώσεις περιλάμβαναν συγκεκριμένα διατάξεις για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στις υποθέσεις των προϊόντων γλυφοσάτης, dicamba, PCB και Essure ™. Άλλα ειδικά στοιχεία περιλάμβαναν κυρίως αποζημιώσεις του Τομέα Crop Science. Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -10,495 δισεκατομμύρια ευρώ (2019: +4,091 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ισοδύναμα με το προηγούμενο έτος, στα 6,39 ευρώ (αύξηση 0,2 %). «Εάν υπολογίσετε τις αρνητικές νομισματικές επιπτώσεις, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή θα ήταν μόλις κάτω από επτά ευρώ, σχεδόν δηλαδή το επίπεδο που στοχεύαμε πριν από την εξάπλωση της πανδημίας», δήλωσε ο κος Baumann.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Bayer AG θα προτείνει στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων στις 27 Απριλίου 2021, πληρωμή μερίσματος για το οικονομικό 2020 2,00 ευρώ (οικονομικό έτος 2019: 2,80 ευρώ) ανά μετοχή που δικαιούται το μέρισμα. Η εταιρεία διατηρεί έτσι την πολιτική μερισμάτων στο εύρος 30 έως 40% των βασικών κερδών ανά μετοχή, με το προτεινόμενο μέρισμα του τρέχοντος έτους να βρίσκεται στο κάτω άκρο αυτού του εύρους, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Με 982,42 εκατομμύρια μετοχές που δικαιούνται το μέρισμα, η συνολική πληρωμή μερισμάτων θα ανερχόταν σε 1,965 δισεκατομμύρια ευρώ (οικονομικό έτος 2019: 2,751 δισεκατομμύρια ευρώ).

O Τομέας Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science) σημειώνει υψηλότερες πωλήσεις (Fx & portfolio adj.) χάρη στην ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική και την Ασία / Ειρηνικός

 Ο τομέας μας που ασχολείται με τη γεωργία (Crop Science), σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 1,3% (Fx & portfolio adj.) και ανήλθαν στα 18,840 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στις περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας / Ειρηνικού συνέβαλαν στην αύξηση αυτή, ενώ μείωση των πωλήσεων παρατηρήθηκε κυρίας στη Βόρεια Αμερική. Η αύξηση των πωλήσεων ήταν ιδιαίτερα σημαντική στα μυκητοκτόνα (Fx & portfolio περίπου 8,5%) και στις μη γεωργικές εφαρμογές (Fx & portfolio περίπου 11,5%), όπου και τα δύο τμήματα παρουσίασαν ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές.

Στο τμήμα των μυκητοκτόνων, η Bayer σημείωσε αύξηση πωλήσεων στη Λατινική Αμερική χάρη στο Fox Xpro™, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης στο στους σπόρους και τα χαρακτηριστικά σόγιας (Fx & portfolio περίπου 2,3%). Η μεγαλύτερη διείσδυση της αγοράς στη Λατινική Αμερική είχε θετικό αποτέλεσμα, ενώ οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις πωλήσεων σε αξία και όγκο, κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Για τους σπόρους και τα χαρακτηριστικά καλαμποκιού, οι πωλήσεις παρέμειναν στο επίπεδο του προηγούμενου έτους (Fx & portfolio -0,5%). Στη Βόρεια Αμερική, οι μεταφορές της ζήτησης τον προηγούμενο (2019) και τον επόμενο χρόνο (2021) είχαν αρνητικό αντίκτυπο, ενώ οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις άλλες περιοχές. Οι πωλήσεις στα ζιζανιοκτόνα μειώθηκαν κατά 1,0% (Fx & portfolio adj.), κυρίως λόγω της ανάκλησης αδειών κυκλοφορίας – σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο προσωρινά – στις περιοχές Ευρώπης / Μέσης Ανατολής / Αφρικής και Βόρειας Αμερικής.

Τα κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων για τον Τομέα Crop Science μειώθηκαν κατά 3,8% στα 4,536 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Τομέας επηρεάστηκε ιδιαίτερα από αρνητικές νομισματικές επιπτώσεις ύψους 537 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η μείωση των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική λόγω μεταφοράς της ζήτησης ήταν επίσης βασικός παράγοντας. Αντίθετα, τα κέρδη επωφελήθηκαν από την πραγματοποίηση συνεργιών κόστους καθώς η εταιρεία έχει δημιουργήσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση της πρόσφατης εξαγοράς της.

Όσον αφορά τις δικαστικές διαφορές για τη γλυφοσάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία ανακοίνωσε στις αρχές Φεβρουαρίου 2021 ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον σύμβουλο των εναγόντων σχετικά με ένα οριζόντιο συνολικό πρόγραμμα για τη διαχείριση και επίλυση μελλοντικών υποθέσεων Roundup™, και ο σύμβουλος των εναγόντων υπέβαλε πρόταση για την έγκριση της συμφωνίας αυτής. Και τα δύο μέρη έχουν εργαστεί επιμελώς για να απαντήσουν σε ερωτήματα που έθεσε το δικαστήριο μετά την πρώτη τους πρόταση διευθέτησης για μελλοντικές υποθέσεις Roundup™ το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα συμφωνία υπόκειται πλέον σε έγκριση δικαστηρίου. Το οριζόντιο συνολικό πρόγραμμα στοχεύει να είναι ένα μέρος μιας ολιστικής λύσης που έχει σχεδιαστεί για να διευθετηθούν οι δικαστικές διαφορές της Monsanto για το Roundup™. Περίπου 90.000 τρέχουσες αξιώσεις στις δικαστικές διαφορές Roundup™ καλύπτονται συνολικά από συμφωνίες διακανονισμού ή δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος διακανονισμού. Η εταιρεία συνεχίζει να διαπραγματεύεται με τον σύμβουλο των εναγόντων για την επίτευξη συμφωνιών στις υπόλοιπες τρέχουσες υποθέσεις.

Αύξηση κερδών στον Τομέα Φαρμάκων (Pharmaceuticals) παρά την πτώση των πωλήσεων

 Οι πωλήσεις του Τομέα Φαρμάκων (Pharmaceuticals) μειώθηκαν κατά 1,5% (Fx & portfolio adj.) σε 17,243 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση οφείλεται στους παγκόσμιους περιορισμούς λόγω COVID-19, γεγονός που οδήγησε σε μειωμένο αριθμό μη επεμβατικών θεραπειών, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και κυρίως στα τμήματα Οφθαλμολογίας και Γυναικολογίας. Η κατάσταση στα ιατρεία και στα νοσοκομεία άρχισε να ομαλοποιείται στα μέσα του έτους. Στο τμήμα της Ακτινολογίας, τα αυστηρότερα μέτρα υγιεινής επιβραδύνουν τη ροή των απεικονιστικών εξετάσεων ασθενών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οδηγώντας σε μείωση των πωλήσεων. Επιπλέον, η εφαρμογή νέων διαδικασιών διαγωνισμών στην Κίνα επηρέασε σημαντικά τις πωλήσεις των Glucobay™ και Avelox™.

Οι πωλήσεις του από του στόματος αντιπηκτικού Xarelto™ αυξήθηκαν κατά 12,4% (Fx & portfolio adj.), λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου πωλήσεων στην Κίνα καθώς και της σημαντικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το Stivarga™ ήταν επίσης μεταξύ των προϊόντων που σημείωσαν σημαντική αύξηση πωλήσεων (Fx & portfolio adj. περίπου 18,6%), ειδικά στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην από του στόματος χορήγηση αυτού του αντικαρκινικού φαρμάκου, η οποία επιτρέπει τη συνέχιση της θεραπείας εκτός νοσοκομείων και ιατρείων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας. Οι πωλήσεις του οφθαλμολογικού φαρμάκου Eylea™ ήταν στπο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο χρόνο, σε ετήσια βάση (Fx & portfolio adj αύξηση 0,2%), με πτώση των πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο που αντισταθμίστηκε στο τελευταίο μέρος του έτους. Οι επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν επίσης τα ενδομήτρια συστήματα Mirena™ / Kyleena™ / Jaydess™ (Fx & portfolio adj. μείωση περίπου 8,7%) – λόγω μειωμένου αριθμού διαδικασιών – και του αντικαρκινικού φαρμάκου Xofigo™ (Fx & portfolio adj. μείωση 11,6%), η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων για τον τομέα Pharmaceuticals αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 6,016 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της αυστηρής διαχείρισης κόστους και  των αυξημένων εσόδων από το σκεύασμα Adempas™ για τη θεραπεία πνευμονικής υπέρτασης, που οδήγησαν σε αύξηση των κερδών παρά την ελαφρά μείωση των πωλήσεων και τις αρνητικές νομισματικές επιπτώσεις των 132 εκατομμυρίων ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων του Τομέα Υγείας Καταναλωτών ( Consumer Health) σε όλες τις περιφέρειες (Fx & portfolio adj.)

Οι πωλήσεις προϊόντων αυτοφροντίδας αυξήθηκαν κατά 5,2% (Fx & portfolio adj.) σε 5,054 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόδοση του τμήματος ήταν μεγαλύτερη από την αγορά, με όλες τις περιφέρειες να αναφέρουν ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη εστίαση στην υγεία και την πρόληψη λόγω της  πανδημίας COVID-19 δημιούργησε σημαντική αύξηση της ζήτησης, ειδικά στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών, η οποία παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 22,6% (Fx & portfolio adj.). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης στις κατηγορίες των αντιπυρετικών – αναλγητικών, καρδιοπροστασίας, δερματολογικών και σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας. Ταυτόχρονα, τα αυξημένα μέτρα προστασίας και υγιεινής οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων προϊόντων βήχα και κρυολογήματος, με την κατηγορία των αντιαλλεργικών και σκευασμάτων κατά του κρυολογήματος να σημειώνει πτώση 4,1 % (Fx & portfolio adj.).

Τα κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων για τον Τομέα Consumer Health μειώθηκαν κατά 2,5% στα 1,114 δισ. Ευρώ. Οι νομισματικές επιπτώσεις της τάξης των 69 εκατομμυρίων ευρώ, η απουσία συνεισφορών από τα τμήματα που εκποιήθηκαν το 2019 και το αυξημένο κόστος σε σχέση με την πανδημία COVID-19 είχαν αρνητικό αντίκτυπο. Τα κέρδη επωφελήθηκαν κυρίως από τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων (Fx & portfolio adj.) και τις συνεισφορές από το πρόγραμμα αποτελεσματικότητας που ξεκίνησε στα τέλη του 2018.

Πρόοδος που σημειώθηκε στους στόχους αειφορίας

Όσον αφορά τους μη χρηματοοικονομικούς στόχους του Ομίλου, η Bayer σημείωσε πρόοδο το 2020 ως προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2030. Αυτοί επικεντρώνονται στην υγεία των ανθρώπων και του πλανήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του κλίματος. Η Έκθεση Αειφορίας της εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης την Πέμπτη, εξετάζει λεπτομερώς αυτές τις πτυχές. Πέρυσι, η Bayer κατάρτισε έναν χάρτη πορείας βάσει των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έλαβε μέτρα για την εφαρμογή του. Η ανεξάρτητη πρωτοβουλία Science Based Targets εξέτασε τους στόχους της Bayer για την προστασία του κλίματος και επιβεβαίωσε ότι, μειώνοντας τις δικές της εκπομπές, η εταιρεία συμβάλλει στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5° C και στην εκπλήρωση της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού. Για παράδειγμα, η Bayer έχει πλέον μεταβεί σε 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στην Ισπανία και το Μεξικό. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την προστασία του κλίματος, η εταιρεία ξεκίνησε επίσης ένα πιλοτικό έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία για να βοηθήσει τους αγρότες να υιοθετήσουν φιλικές προς το κλίμα πρακτικές και να χρησιμοποιήσουν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα για δικό τους εμπορικό όφελος.

Σύμφωνα με τους στόχους της προσέγγισης περισσότερων ατόμων με χαμηλά εισοδήματα, η εταιρεία ξεκίνησε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Better Farms, Better Lives». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η εταιρεία παρέχει σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια αγρότες μικρής κλίμακας πρόσβαση σε σύγχρονα προϊόντα φυτοπροστασίας. Σε συνεργασία με την οργάνωση The Challenge Initiative, η Bayer παρέχει επίσης υποστήριξη για λύσεις στον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού και της αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και κορίτσια στην Αφρική.

Η ίδρυση του εξωτερικού Συμβουλίου Βιωσιμότητας σηματοδότησε ένα άλλο σημαντικό βήμα. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας έχει ενσωματωθεί στη μακροπρόθεσμη μεταβλητή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων διευθυντών με στάθμιση 20% στους παράγοντες επιτυχίας που ξεκινούν το 2021. Αυτό τονίζει τη σημασία αυτών των στόχων για την εταιρεία.

Προοπτικές: Η Bayer στοχεύει την αύξηση των πωλήσεων (Fx & portfolio adj.)

Η Bayer προχώρησε στις εξής μελλοντικές αναφορές προσαρμοσμένες στο νόμισμα για το 2021: Η εταιρεία αναμένει να επιτύχει πωλήσεις περίπου 42 δισεκατομμυρίων έως 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 3% (Fx & portfolio adj.). Η εταιρεία αναμένει να δημιουργήσει κέρδη EBITDA προ ειδικών στοιχείων περίπου 27%. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε EBITDA προ ειδικών στοιχείων από 11,2 δισεκατομμύρια έως 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Bayer σχεδιάζει να δημιουργήσει βασικά κέρδη ανά μετοχή περίπου 6,10 έως 6,30 ευρώ. Η ελεύθερη ταμειακή ροή αναμένεται να φτάσει μεταξύ -3 δισεκατομμύρια και -4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο αριθμός λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο αρνητικό αντίκτυπο περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις πληρωμές για την επίλυση των δικαστικών διαφορών. Η εταιρεία αναμένει επίσης ότι το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος θα είναι περίπου 36 δισεκατομμύρια έως 37 δισεκατομμύρια ευρώ από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Bayer αναμένει το 2021 να δημοσιεύσει πωλήσεις περίπου 41 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα περιθώριο EBITDA προ ειδικών στοιχείων περίπου 26%, επομένως EBITDA προ ειδικών στοιχείων μεταξύ 10,5 δισεκατομμυρίων και 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και βασικά κέρδη ανά μετοχή περίπου 5,60 έως 5,80 ευρώ. Σε αυτή τη βάση, η εταιρεία προβλέπει μια ελεύθερη ταμειακή ροή -3 δισεκατομμύρια έως -4 δισεκατομμύρια ευρώ και καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος από 35 δισεκατομμύρια έως 36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: economico.gr