Σημαντικά αυξημένα τα μεγέθη του ομίλου την περασμένη χρονιά. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 2023. Προχωρά σε αποπληρωμή ομολογιακού ύψους 200 εκατ ευρώ λήξης τον Μάιο του 2026.

Παρά το ασαφές και ανασφαλές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η JUMBO στρατηγική που
θέτει ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον του καταναλωτή, αποδίδει καρπούς σε όλες
τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Με δεδομένο ότι οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου 2023 εμφανίζονται ήδη αυξημένες κατά +33%, η διοίκηση -αναγνωρίζοντας το περίπλοκο και ασταθές πληθωριστικό περιβάλλον που επιβαρύνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών – εκτιμά ότι για το 2023, το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου θα αυξηθεί κατά +15% και η κερδοφορία θα κυμανθεί ανάμεσα στα 270 εκατ. ευρώ και 275 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη του 2022

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν +14,12% σε σχέση με το 2021 και ανήλθαν σε 949,38 εκατ. ευρώ.
 • Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,92% από 55,66% το 2021
 • Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 336,75 εκατ. Ευρώ από 304,99 εκατ. Ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά +10%.
 • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 248,60 εκατ. ευρώ από 216,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,78%

Ρευστότητα

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 522,48 εκατ.€ έναντι 549,14 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021. Κατά το 2022, η Εταιρεία κατέβαλε με τη μορφή έκτακτων χρηματικών διανομών συνολικά 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή ενώ το 2021 είχε καταβάλει 0,77 ευρώ μικτό ανά μετοχή.

Τα μεγέθη του 2023

Οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τον Μάρτιο 2023 κατέγραψαν αύξηση +22% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου, για το πρώτο τρίμηνο του 2023, εμφανίζονται αυξημένες +33%.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων πρώτου τριμήνου ανά χώρα:

Ελλάδα:

Τον Μάρτιο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +26% περίπου. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +35,5% περίπου σε σχέση με το 2022.

Κύπρος:

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Μάρτιο του 2023 αυξήθηκαν κατά +18% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά +30% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία:

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +17% περίπου τον Μάριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά +33% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία:

Οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση της τάξης του +18% περίπου τον Μάρτιο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι αυξημένες κατά +29% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Προϋπολογισμός 2023

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ξεκίνημα της χρονιάς εκτιμά ότι κατά το 2023:

 • Oι πωλήσεις θα σημειώσουν αύξηση κατά +15%.
 • To μικτό περιθώριο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 54%

Εάν επιβεβαιωθεί η εκτιμώμενη πρόβλεψη των πωλήσεων, τα κέρδη του Ομίλου εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 270 εκατ ευρώ και 275 εκατ. ευρώ το 2023. Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία κατέβαλε έκτακτη χρηματική διανομή 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή ίσο με το ποσό που καταβλήθηκε κατά το 2022.

Η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιής οικονομική της θέση κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της σε αυτή τη χρονική περίοδο να προχωρήσει στην προπληρωμή του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος
Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στις νόμιμες διαδικασίας – διατυπώσεις από τα αρμόδια όργανα της ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν την επόμενη περίοδο εκτοκισμού (Μάιος 2023).

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 83 καταστήματα:

 • 53 στην Ελλάδα,
 • 5 στην Κύπρο,
 • 9 στη Βουλγαρία,
 • 16 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, στην Ελλάδα και στην Κύπρο λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr.

Για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν:

 • Ένα μισθωμένο υπερ-καταστήμα στο κέντρο της πόλης Plovdiv, στη Βουλγαρία
 • Ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην πόλη Iasi, στη Ρουμανία
 • Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • στη Ρουμανία.
 • Όσον αφορά το νέο υπερ-κατάστημα στην Κύπρο, αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2023 ή κατά το πρώτο τετράμηνο του 2024.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 33 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr