«Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Alpha Bank είναι πλέον πιο εύκολα διαχειρίσιμα, με κινήσεις οργανικές και όχι μόνο», τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης κατά την ενημέρωση των αναλυτών. Και αυτό γιατί «στην τιτλοποίηση των 10,8 δις ευρώ – πακέτο Galaxy – συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το προβληματικό κομμάτι του δανειακού χαρτοφυλακίου της»

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα απομείνουν στην τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του Galaxy και της Cepal είναι καλυμμένα με προβλέψεις κατά 60%. «Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η τράπεζα θα είναι πιο δυνατή κεφαλαιακά, με ισχυρές προβλέψεις επί τους προβληματικού χαρτοφυλακίου και το μείγμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα απομείνουν είναι καλύτερο», ανέφερε ο κ. Ψάλτης.

Βασίλης Ψάλτης CEO Alpha Bank

Όπως ανέφερε η διοίκηση της Alpha Bank στους αναλυτές, κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου 2020, η συναλλαγή Galaxy (τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ονομαστικής αξίας 10,8 δις. ευρώ) που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά, θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας στο 24% από 43% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών στο 13% από 29%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας θα υποχωρήσουν στα 8,9 δις. ευρώ από 18,3 δισ.

Η συναλλαγή Galaxy (με τον προτιμητέο επενδυτή, Davidson Kempner) θα υπογραφεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί τα carve – out με τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων NPLs και του προσωπικού των Μονάδων Διαχείρισης NPLs στην Cepal. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy προσδιορίστηκε από τη διοίκηση στα τέλη του α΄ τριμήνου 2021, ενώ μέσα στο α΄ τρίμηνο 2021 θα ολοκληρωθεί και ο εταιρικός μετασχηματισμός (hive down) της Τράπεζας.

Σε moratoria πληρωμών δάνεια 4,2 δισ. ευρώ

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασ. Ψάλτης,  η Τράπεζα έχει θέσει σε moratoria πληρωμών δάνεια 4,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 δισ. ευρώ αφορούν στεγαστικά δάνεια, 1,6 δισ. δάνεια επιχειρήσεων, 600 εκατ. ευρώ δάνεια μικρών επιχειρήσεων και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά. Από τα αρχικά moratoria, ύψους 5,4 δισ. ευρώ, της Τράπεζας, ποσό 1,2 δισ. ευρώ έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου και από αυτά, όπως αναφέρθηκε, ποσοστό 87% εξυπηρετείται κανονικά.

  • Όπως εκτίμησε η διοίκηση της Τράπεζας, 15% – 20% των δανείων σε καθεστώς αναστολής πληρωμών θα “κοκκινίσουν” και αναμένονται το 2021 νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,2 – 1,3 δισ. ευρώ.

Οι αιτήσεις δανειοληπτών της Alpha Bank στο πρόγραμμα “Γέφυρα” ανέρχονται σε 44.000 και αφορούν δάνεια 2,7 δισ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 1,1 δισ. ευρώ βρίσκεται τώρα σε μορατόριουμ πληρωμών.

Όσα από τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών που θα λήξει στο τέλος του 2020 δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στο “Γέφυρα”, η Τράπεζα θα τα αντιμετωπίσει ανά περίπτωση και με παροχή μειωμένης δόσης για ένα διάστημα μέχρι να επανέλθουν σε ομαλή αποπληρωμή.

Η Τράπεζα έχει σε αναστολή πληρωμών δάνεια 400 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της Κύπρου και 300 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της Ρουμανίας.

Στα 1 δισ ευρώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η Τράπεζα είχε το τελευταίο 12μηνο αρνητικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1 δις. ευρώ. Ο ρυθμός σχηματισμού νέων NPE παρέμεινε αρνητικός και στο γ΄ τρίμηνο , με εξαίρεση θετικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων 50 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο που οφείλεται σε 2 -3 μεγάλες εταιρείες.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου (κόστος προβλέψεων) της Τράπεζας ανέρχεται σε 2,5% στο 9μηνο, ενώ αν εξαιρεθούν οι προβλέψεις λόγω Covid, το κόστος διαμορφώνεται στο 1,5%. Όπως εκτιμήθηκε, από το 2022 θα ομαλοποιηθεί στην περιοχή του 1%.

Μέχρι τον Οκτώβριο, οι νέες εκταμιεύσεις από την Τράπεζα είχαν ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της κυβέρνησης. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ η Τράπεζα έχει εκταμιεύσει για επιχειρήσεις δάνεια 400 εκατ. ευρώ, ενώ με τα δάνεια με το Εγγυοδοτικό πρόγραμμα της ΕΑΤ ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ.

Στόχος της Alpha Bank είναι οι νέες εκταμιεύσεις δανείων να ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ φέτος (αύξηση άνω του 50% σε σχέση με τα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου), με μεγάλη συμμετοχή των δανείων που θα δοθούν με το πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πηγή: economico.gr