κλιματικός νόμος

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την κλιματική αλλαγή το οποίο προωθείται προς ψήφιση στη βουλή.

Μάλιστα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών σε αυτά κατά 80% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Έτσι, προτείνεται από το 2030 η απαγόρευση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Με νόμο οι προϋπολογισμοί άνθρακα ανά τομέα

Για την ελαχιστοποίηση των συνολικών καθαρών εκπομπών και τη στενότερη παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων περιορισμού τους, θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα πενταετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από το 2023 στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, μεταφορές, βιομηχανία, κτίρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα, χρήσεις γης αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Το άθροισμα όλων των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα ισούται με τον συνολικό προϋπολογισμό άνθρακα της Ελλάδας. Οι πρώτοι τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα που θα καταρτιστούν το 2023 θα αφορούν την περίοδο 2026-2030 και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη θα αναθεωρούνται.

Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες που συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται και οικονομικά κίνητρα για την προώθηση δραστηριοτήτων με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, για το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης θα προσαυξάνει κατά ποσοστό 100%, σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται σήμερα.

Επιπλέον η διάσταση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτυπώνεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έτσι, θα υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 30% έως το 2030 (σε σχέση με το 2022) για έργα και δραστηριότητες που αφορούν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.

Από την 1.1.2023, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν υποχρεωτική ποσοτική εκτίμηση των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία τους σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και ενδεικτικό ρυθμό ετήσιας μείωσης τους.

Μέτρα για «καθαρά» κτίρια

Από το 2023 θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκές διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου. Κατ’ εξαίρεση, σε υφιστάμενα κτίρια θα επιτρέπεται η απλή αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθοριστούν το αργότερο έως το τέλος του 2022 αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου. Η απόφαση θα αναθεωρείται κάθε χρόνο. Από το 2025 θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και από το 2030 η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.

Για οικοδομικές άδειες που θα υποβάλλονται από την 1/1/2023 για μεγάλα κτίρια -εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών- με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ. θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλιακής ενέργειας από φωτοβαλταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης.

Επιπλέον, από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Μέτρα προώθησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ΤΑΞΙ στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, από την υποχρέωση θα εξαιρούνται οι νησιωτικοι δήμοι των δύο περιοχών.

Το αργότερο έως το τέλος του 2023, το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα επέκτασης του μέτρου σε άλλες περιοχές της χώρας με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα σημείων φόρτισης.

Από το 2023 τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού θα προσμετρούνται τα αυτοκίνητα που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή με αγορά. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τρία εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό θα προσμετρούνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η δαπάνη απόκτησης του νέου αυτοκινήτου δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστά έσοδά της. Αναφορικά με την πώληση καινούργιων επιβατικών οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχήματα, από το 2030 θα επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr