ευρυζωνικά δίκτυα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε χθες  δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων («κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα»).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Οι στοχευμένες αλλαγές 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά:

«Καλούμε τώρα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες στοχευμένες αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων Gigabit και 5G. Συγχρόνως θέλουμε να περιορίσουμε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όταν η αγορά δεν είναι αποτελεσματική.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα θέλουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση ευρυζωνικών δικτύων σε περιοχές που πάσχουν από ανεπαρκείς υπηρεσίες συνδεσιμότητας, όπως οι απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ.

Επιτρέπουν στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να υποστηρίζουν σύγχρονες υποδομές, ικανές να παρέχουν στους τελικούς χρήστες οικονομικά προσιτές υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας και να μειώνουν το ψηφιακό χάσμα όταν οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν κίνητρο να επενδύσουν.

Οι κατευθυντήριες γραμμές

Ταυτόχρονα, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν και στην προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς προβλέπουν ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία δημόσια παρέμβαση όταν επενδύουν ιδιωτικοί φορείς, αλλά και στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής, τεχνολογικής ουδετερότητας και απαιτήσεων ανοικτής πρόσβασης.

Η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές λειτουργούν ικανοποιητικά, είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό και έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Ταυτόχρονα, από την αξιολόγηση προέκυψε ότι απαιτούνται ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές των υφιστάμενων κανόνων, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, καθώς και οι ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας όπως αυτές αποτυπώνονται στις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr