Ταμείο Ανάκαμψης

Σε κρίσιμο και δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση αναδεικνύεται η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων .

Παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις ελληνικές προτάσεις, τις οποίες έκρινε επαρκώς προετοιμασμένες και επεξεργασμένες, οι διαβουλεύσεις έχουν «σκαλώσει» στην πρόταση για τη χρησιμοποίηση των δανείων για ιδιωτικές επενδύσεις. Και αυτό, διότι στην πραγματικότητα συνιστά μια ελληνική «καινοτομία», η οποία συναντά αντιστάσεις από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προτείνει οι επενδύσεις να εγκρίνονται υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλισθεί από τις επιχειρήσεις ένα μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου, τουλάχιστον 50%, από τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να έχουν την απαραίτητη αξιολόγησή τους από το τραπεζικό σύστημα.

Δάνεια μόνο μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών

Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, από την πλευρά της Κομισιόν προτάθηκε στην κυβέρνηση να δοθούν μεν δάνεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μόνο μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD ή το πρόγραμμα Invest EU (σχέδιο Γιούνκερ) και όχι και μέσω των ελληνικών τραπεζών, όπως προτείνει η Αθήνα.

Παράλληλα, οι κοινοτικοί έθεσαν θέμα παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, αντιπροτείνοντας η χρηματοδότηση να γίνει με μόχλευση, έτσι ώστε να χορηγηθούν μικρότερα δάνεια και να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τις επενδύσεις.

Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα δεν συμφωνεί με τις εγγυήσεις, καθώς, όπως τονίζει, αυτές συχνά καταλήγουν να επιβαρύνουν το ελληνικό Δημόσιο και οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν το εγγυημένο δάνειο.

Να θέτει η ίδια τα κριτήρια δανεισμού των επιχειρήσεων

Η ελληνική πλευρά θεωρεί, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό να θέτει η ίδια τα κριτήρια δανεισμού των επιχειρήσεων, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος της εξωστρέφειας και της αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Το επόμενο διάστημα, η διαπραγμάτευση αναμένεται να συνεχιστεί με εντατικούς τρόπους και η Αθήνα διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μειωθεί η απόσταση με την Κομισιόν και τελικά η πρόταση, έστω, σχετικά διαφοροποιημένη, θα περάσει.

Οπως αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαμψης, το παραγωγικό κενό της οικονομίας το 2020 υπολογίζεται στο 12,3%. Το 2019 οι επενδύσεις έφτασαν το 10,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22,2% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Επίσης, σημειώνεται το σημαντικά υψηλότερο κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η διαπραγμάτευση για τα 16,2 δις ευρώ

Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τα 16,2 δισ. ευρώ των επιχορηγήσεων του Ταμείου, οι διαπραγματεύσεις θα εστιαστούν στον καθορισμό των λεγόμενων «στόχων και οροσήμων», των μετρήσιμων δηλαδή αποτελεσμάτων των επενδύσεων και προγραμμάτων, με βάση την επίτευξη των οποίων θα γίνονται οι εκταμιεύσεις.

Παράλληλα συνεχίζονται, με προοπτική να ολοκληρωθούν σε 3-4 εβδομάδες, οι συζητήσεις για τις προτάσεις στους επιμέρους άξονες που περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση.

Επίσης, ξεκινάει η δουλειά της κοστολόγησης της κάθε πρότασης, καθώς και του καθορισμού του ποσοστού του «πράσινου» και του «ψηφιακού» μέρους της.

Πηγή: economico.gr