Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της Lamda Development, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν για το 2021 σε κέρδη 191 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, έναντι ζημίας 52 εκατ. ευρώ το 2020.

Σε δηλώσεις του με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, επισήμανε ότι το 2021 ήταν για τη LAMDA Development μια κομβική χρονιά, καθώς με αφετηρία την απόκτηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ παρουσιάστηκαν τα έργα-ορόσημα του Ελληνικού και παραδόθηκε στο κοινό σε χρόνο ρεκόρ, ένα πρώτο μέρος του πάρκου. «Ξεκινάμε άμεσα έργα ιδιαίτερα σημαντικά, όπως οι υποδομές και το νέο κτίριο που θα στεγάσει τα σωματεία ΑμΕΑ, ενώ εντός του 2022 θα ξεκινήσει και ο παραθαλάσσιος οικιστικός ουρανοξύστης. Συγχρόνως, συνάπτουμε νέες σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη Brook Lane Capital, για την από κοινού ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης. Μια επίσης ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία, είναι αυτή με την κοινοπραξία των διεθνούς φήμης και εμπειρίας εταιρειών Mace-Jacobs, στην οποία αναθέσαμε το ρόλο του συμβούλου διαχείρισης κατασκευής κτιριακών έργων», τονίζει ο κ. Αθανασίου

«Την ίδια στιγμή, τα εμπορικά μας κέντρα είναι σε τροχιά ανάκαμψης στα προ-πανδημίας επίπεδα, με τη σταδιακή άρση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία των εμπορικών μας κέντρων και προχωράμε σταθερά στην υλοποίηση των έργων του Ελληνικού», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Αθανασίου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της εταιρείας την 31.12.2021 ανήλθε σε 1.362 εκατ. ευρώ (ήτοι 7,73 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένη κατά 24% έναντι της 31.12.2020. Επισημαίνεται ότι τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ποσού 316 εκατ. ευρώ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των επενδυτικών ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA, προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 65% έναντι του 2020.

Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω: 
(α) της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου 2021 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021), η οποία υπερκάλυψε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας που καταγράφηκαν κατά το α’ εξάμηνο 2021 και
(β) της θετικής επίπτωσης από την πλήρη ενοποίηση της Μαρίνας Φλοίσβου για το σύνολο του έτους και της συνεισφοράς της Μαρίνας Αγ. Κοσμά κατά το β’ εξάμηνο 2021. Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το 2021 ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23% έναντι του 2020.
Οι κύριοι παράγοντες της εν λόγω ενίσχυση,ς ήταν η αύξηση των πωλήσεων των καταστημάτων (+36% έναντι του 2020), λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας (+8% έναντι του 2020) και της αυξημένης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Για το σύνολο του έτους 2021, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των εμπορικών κέντρων, επιβαρύνθηκε σημαντικά λόγω της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών και της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα των καταστηματαρχών/μισθωτών για συνολική περίοδο 6 μηνών (Ιανουάριος-Ιούνιος) με μείωση ενοικίων κατά ποσοστό 40%

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το 2021 διαμορφώθηκαν περίπου 19 εκατ.ευρώ χαμηλότερα έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019, που ήταν 64 εκατ.ευρώ. Τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 τα εμπορικά κέντρα παρέμειναν ουσιαστικά κλειστά, καθιστώντας τη σύγκριση πρακτικά άνευ αντικειμένου. Αξίζει να τονιστεί ότι τα κέρδη EBITDA των εμπορικών κέντρων το δ’ τρίμηνο 2021, διαμορφώθηκαν μόλις 2,5 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας της αντίστοιχης περιόδου το 2019, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά λόγω της εμφάνισης νέας πιο μεταδοτικής μετάλλαξης της πανδημίας (Όμικρον) και της εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η εταιρεία, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες, ή προχώρησε σε ανανεώσεις συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, με οικονομικούς όρους αντίστοιχους της προ κρίσης Covid-19 πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των εμπορικών κέντρων.
Η αξία των εμπορικών κέντρων ανήλθε σε 872 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου 17 εκατ. ευρώ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2020.

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των εμπορικών κέντρων για το έτος 2021, επισημαίνονται τα εξής:
– Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων, το 2021 παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της προ-πανδημίας περιόδου, σε επίπεδα περίπου 99%.
– Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων κατέγραψε σημαντική αύξηση 36% έναντι του 2020.
– Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 26% έναντι του 2020.
– Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα εμπορικά κέντρα αυξήθηκε 8% έναντι του 2020. Ειδικότερα, κατά το β’ εξάμηνο 2021 (Ιούλιος-Δεκέμβριος), μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων click-inside/click-away στο λιανεμπόριο (15.05.2021): Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων σχεδόν διπλασιάστηκε (+95%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Για την εν λόγω περίοδο, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων διαμορφώθηκε σε επίπεδα, μόλις 10% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2019 (προ-πανδημίας).
– Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020.
– Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα εμπορικά κέντρα κατέγραψε σημαντική αύξηση (+80%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Αναφορικά με την επίπτωση του έργου Ελληνικού στα αποτελέσματα του ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:
– Προέκυψε κέρδος 316 εκατ. ευρώ από την επανεκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από ανεξάρτητο εκτιμητή.
– Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA επιβαρύνθηκαν με συνολικά έξοδα για το έργο του Ελληνικού ύψους 32 εκατ. ευρώ καθώς η εταιρεία από τα τέλη Ιουνίου 2021 έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για το έργο του Ελληνικού.

     Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού 

Πρόδρομες/προπαρασκευαστικές εργασίες
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει πληθώρα πρόδρομων/προπαρασκευαστικών εργασιών σε σχέση με το έργο του Ελληνικού. Αυτό αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των εξόδων για το έργο το 2021 (32 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ.ευρώ το 2020).

Στην εκτενή παρουσίαση των εξελίξεων της ανάπλασης του Ελληνικού δίνεται μεταξύ άλλων έμφαση στις προκαταβολές πελατών για τη μελλοντική απόκτηση οικιστικών αναπτύξεων. Ειδικότερα, αναφορικά με τις κρατήσεις κατοικιών-διαμερισμάτων για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του πύργου κατοικιών της μαρίνας αλλά και των παραλιακών βιλών, τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών μέχρι στιγμής ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας.

Ειδικότερα, για τα διαμερίσματα του πύργου κατοικιών της Μαρίνας, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για περίπου τρία τέταρτα της πωλούμενης επιφάνειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους 374 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών. Για τις Βίλες, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών για όλα τα οικόπεδα, με τα αντίστοιχα δυνητικά μελλοντικά έσοδα από την πώληση των οικοπέδων να υπολογίζονται σε 190 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών. Το κόστος κατασκευής αναλαμβάνεται από τους αγοραστές των οικοπέδων, ενώ τα σχέδια και η επίβλεψη της κατασκευής από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ. Για τα συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών / διαμερισμάτων (condos) στο παραλιακό μέτωπο, ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2022 οι σχετικές επαφές με ενδιαφερόμενους αγοραστές, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα ισχυρό από την πλευρά τους. Παρά τη σύντομη διάρκεια των επαφών με δυνητικούς αγοραστές, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών που αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους 42 εκατ. ευρώ τα οποία αποτελούν περίπου 15% των συνολικών εκτιμώμενων μελλοντικών εσόδων από τις εν λόγω οικιστικές αναπτύξεις.

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα της εταιρείας από μισθώματα, είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Η εν λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής μεταφράζεται σε περιθώριο που ανέρχεται περίπου σε 1,5-2 ποσοστιαίες μονάδες πλέον του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή. Το σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, δεν επηρέασε τα λειτουργικά έξοδα των εμπορικών κέντρων το 2021 λόγω των «κλειδωμένων» τιμών ενέργειας βάσει συμφωνιών με τους αντίστοιχους παρόχους για όλο το 2021 και μέχρι τη λήξη των υφιστάμενων συμβολαίων στα τέλη Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με τα εν λόγω υφιστάμενα συμβόλαια, το ετήσιο μεταβλητό κόστος ενέργειας για τα εμπορικά κέντρα ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω κόστους αφορά κοινόχρηστους χώρους στα εμπορικά κέντρα, το οποίο αναλαμβάνουν οι καταστηματάρχες/μισθωτές.

Όπως αναφέρεται, ο Όμιλος LAMDA Development θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό προς κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια.

Λόγω των πολύ υψηλών τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, ο όμιλος εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ώστε η επιβάρυνση να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη για τον ίδιο τον όμιλο αλλά και για τους πελάτες/συνεργάτες του στα ακίνητα του.
Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές ή/και άλλες επενδύσεις στη Ρωσία/Ουκρανία. Στα Εμπορικά Κέντρα δεν υφίστανται καταστηματάρχες/μισθωτές που να προέρχονται από τις εν λόγω χώρες, και δεν υφίστανται πελάτες προερχόμενοι από τις εν λόγω χώρες, που να έχουν καταθέσει προκαταβολές για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του πύργου κατοικιών της μαρίνας αλλά και των οικοπέδων των παραλιακών βιλών.

Πηγή: απεμπε

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr