Η υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί αρχικά με εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έως ότου έρθουν οι Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

H ελληνική διαπραγματευτική ομάδα έχει ολοκληρώσει τις τεχνικές συζητήσεις για το προσχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και για τη διάθεση των επιδοτήσεων ύψους 16,4 δισ. αλλά και για τα δάνεια ύψους 13 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο πακέτο έργων που δρομολογεί και χρηματοδοτεί άμεσα η Ελλάδα περιλαμβάνονται:

1. Η δημιουργία των δικτύων πέμπτης γενιάς 5G.

2. Η ψηφιοποίηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

3. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγής με επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.

4. Η ψηφιοποίηση της υγείας.

5. Η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

6. Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια.

7. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” και αφορά κτίρια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

8. Εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

9. Νέα προγράμματα κατάρτισης με έμφαση σε δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

10. Οι αναδασώσεις 500.000 στρεμμάτων σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας .

11. Περαιτέρω ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

12. Η διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.

13. Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα και ανάπτυξη, τα βιομηχανικά πάρκα κ.ο.κ.

14. Η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων.

15. Επενδύσεις σε οδικούς άξονες, σε λιμένες, αερολιμένες και σε συνδυασμένες πολυτροπικές μεταφορές.

Πηγή: economico.gr