Πως οι πολίτες επιβαρύνονται στην επιλογή φαρμάκου

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Βασίλειος Πενταφράγκας, κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Εκδήλωσης «Φαρμακευτική πολιτική και φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας»:

  • το 2019 οι οικειοθελείς επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους επειδή επιλέγουν off patent φαρμάκου και όχι το φθηνότερο σκεύασμα, ανήλθαν στα 222 εκατ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, πέρυσι πληρώσαμε για συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα που κάλυψε ο ΕΟΠΥΥ, περί τα 636 εκατ. ευρώ σε σύνολο αξίας συνταγογραφούμενων φαρμάκων 3,82 δισ. ευρώ.

Αποκαλυπτικά στοιχεία από τον Βασίλη Πενταφράγκα (ΠΕΦ)

Από το ποσό αυτό περίπου το 41% αφορούσε στην πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει επειδή επιλέξαμε όχι το φτηνότερο σκεύασμα αλλά κάποιο άλλο, με αποτέλεσμα πέρα από τη συμμετοχή μας να πληρώνουμε και τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής.

  • Ειδικότερα, από τα 3,82 δισ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα 3,18 δισ. ευρώ. Στο τελευταίο αυτό ποσό βέβαια εμπεριέχονται και τα rebate και clawback. Το υπόλοιπο ποσό αφορά κατά 375 εκατ. ευρώ τη θεσμοθετημένη συμμετοχή 10% και 25%, ενώ κατά 261 εκατ. ευρώ την οικειοθελή επιβάρυνση.

Πως οι πολίτες επιβαρύνονται στην επιλογή φαρμάκου

Από τα 375 εκατ. ευρώ, τα 139 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε on patent φάρμακα, τα 101 εκατ. ευρώ off patent, τα 82 σε γενόσημα και τα 53  εκατ. ευρώ σε λοιπά. Αντίστοιχα από τα 261 εκατ. ευρώ των οικειοθελών επιβαρύνσεων, τα 37 αφορούσαν σε on patent φάρμακα, τα 222 εκατ. ευρώ off patent, και τα 2 σε λοιπά. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιλογή των πολιτών να μην επιλέγουν ένα γενόσημο αλλά το πρωτότυπο φάρμακο, τους επιβαρύνει σημαντικά.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πενταφράγκας, συνολικά το 2019 διακινήθηκαν 222,3 εκατ. τεμάχια αποζημιωνόμενων φαρμάκων αξία 3,82 δις. ευρώ όπως αναφέραμε. Από πλευράς όγκου το 98,9% διακινήθηκε από τα ιδιωτικά φαρμακεία και το μόλις 1,1% από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Η τελευταία αυτή κατηγορία βέβαια αντιστοιχεί στο 28,6% της αξίας δηλαδή στο περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά δε στα μερίδια των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω ΕΟΠΥΥ, από πλευράς όγκου αυτά έχουν ως εξής: 19% on patent φάρμακα, 49% off patent, 25% γενόσημα και 8% λοιπά. Από πλευράς αξίας όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και συγκεκριμένα: 56% on patent φάρμακα, 21% off patent, 13% γενόσημα και 10% λοιπά.

Πηγή: economico.gr