Με την ανάπτυξη να καταγράφεται στο 7% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, είναι θεμιτή η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου ότι στο σύνολο του 2022 η αύξηση του ΑΕΠ θα υπερβεί το 3%. 

Όπως μάλιστα σημειώνει στην ετήσια έκθεσή του ο ΟΟΣΑ, ”η Ελλάδα, παρά τις αναμενόμενες απώλειες που υφίσταται -όπως και ολόκληρη η Ευρώπη- λόγω της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται για το 2022 στο 3,5% και για τη νομισματική ένωση στο 2,7%, ενώ για το 2023 η πρόβλεψη είναι για ανάπτυξη της τάξης του 3,1% στην Ελλάδα και του 2,3% στη ζώνη το κοινού νομίσματος”.

“Η ελληνική οικονομία έχει σημαντικά αντίβαρα που υποστηρίζουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές:

  • Υπάρχουν προσδοκίες για μια ισχυρή τουριστική περίοδο, με την προϋπόθεση της αποφυγής κλιμάκωσης της κατάστασης στην Ουκρανία. Επίσης, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν αμείωτη δραστηριότητα σε αρκετούς άλλους τομείς,
  • Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μεγαλύτερος δικαιούχος στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ της), το ΕΣΠΑ 2021-2027 και κεφάλαια της ΕΤΕπ, συνολικά περίπου 90 δις € διαθέσιμα τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτά τα κεφάλαια, μαζί με τα κινητοποιούμενα ιδιωτικά και τραπεζικά κεφάλαια, έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να παρέχουν μεγάλη ρευστότητα, αλλά να ενεργοποιήσουν τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένης σε εξαγωγές και επενδύσεις.
  • Η οικονομία απολαμβάνει μια πολύ άνετη θέση ρευστότητας: περίπου 34 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων συσσωρεύτηκαν μέσα στην πανδημία με τη βοήθεια των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, το κράτος έχει μαξιλάρι ρευστότητας περί τα €38 δισ. ευρώ.
  • Εφαρμόζονται δημοσιονομικά μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις αξίας περίπου €7.5 δισ. ευρώ έως τον Μάιο του 2022. Αυτά έρχονται επιπλέον των μέτρων στήριξης που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους €43,3 δισ. ευρώ μεταξύ 2020-2022, εκ των οποίων τα €4,1 δισ. αφορούν το 2022.”

Πηγή: economico.gr