Αν και αρεκτοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει πως είναι πιθανό το ντεμπούτο της Ελλάδας στις αγορές φέτος να γίνει με έναν πιο μακροπρόθεσμο τίτλο, ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να προσφέρει έναν τίτλο στους επενδυτές ο οποίος θα έχει ισχυρή ζήτηση, δεδομένων των συνθηκών, με την κατάσταση στην Ιταλία να έχει προκαλέσει αρκετή μεταβλητότητα στην αγορά. Σημειώνεται πως ο ΟΔΔΗΧ έχει στόχο να βγαίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο στις αγορές, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα και άνω των 30 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας

Στα δύο εναλλακτικά σενάρια του ΟΔΔΗΧ για το 2021 , οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι πηγές κάλυψής τους αναλύονται ως εξής:

  • Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ

  • Πληρωμές τόκων χρέους (περιλ. swaps): 5,2 δισ. ευρώ
  • Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ
  • Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
  • Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ
  • Σύνολο: 22 δισ. στο πρώτο σενάριο και 24 στο δεύτερο σενάριο

Πηγή: economico.gr