Κωστής Χατζηδάκης:  Ξεκινούν τρεις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις

Σχέδιο δράσης 6 σημείων για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας εξελίσσεται από το Υπουργείο Εργασίας.

Στο επίκεντρο ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η προστασία της εργασίας από καταχρηστικά φαινόμενα αδήλωτης απασχόλησης, η συσχέτιση του κατώτατου μισθού με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, η εναρμόνιση εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια και την απόσπαση εργαζομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων της αγοράς εργασίας και η  αναδιοργάνωση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ).

Ο σχεδιασμός του υπουργείου  θα εξελιχθεί όλο το 2021

Πιο αναλυτικά,ο σχεδιασμός του υπουργείου, που θα εξελιχθεί όλο το 2021 προβλέπει:

  • Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων. Ήδη ξεκινάει η αναβάθμιση του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ελέγχων. Παράλληλα ολοκληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή του Λευκού Μητρώου των Συνεπών Επιχειρήσεων, αλλά και το Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία.
  • Συσχέτιση του κατώτατου μισθού με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Aυτή η διαδικασία θα λάβει υπόψη της και θα εξελίξει όσα ισχύουν στη διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού με τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών και φορέων.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Συστημάτων της Αγοράς Εργασίας.Περιλαμβάνει μια σειρά κρίσιμων και χρήσιμων ψηφιακών παρεμβάσεων στα συστήματα υποστήριξης της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας όπως επέκταση της χρήσης της κάρτας εργασίας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, ομογενοποίηση κωδικολογίων ασφάλισης των εργαζομένων , ψηφιακό σύστημα για την υγεία και ασφάλεια, Διασύνδεση ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- ΟΠΣ ΣΕΠΕ.
  • Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. Προβλέπεται ένα σύγχρονο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που τροποποιεί και συμπληρώνει σημαντικούς τομείς της εργατικής νομοθεσίας όπως τα χρονικά όρια, την τηλεργασία και το συλλογικό εργατικό δίκαιο.
  • Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).Προβλέπεται εξορθολογισμός του συστήματος μεσολάβησης και διαιτησίας, αναμόρφωση/βελτίωση της επίλυσης εξωδικαστικών εργατικών διαφορών, με εγκυρότητα, ταχύτητα, πληρότητα φακέλου, ανάληψη νέας αρμοδιότητας, ήτοι, συμφιλίωση συλλογικών εργατικών διαφορών η οποία περνάει στον ΟΜΕΔ, αναβάθμιση αξιοπιστίας ΟΜΕΔ, βελτίωση/Ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων Μεσολαβητών Διαιτητών.
  • Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την εναρμόνιση της εθνικής με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία την ασφάλεια και τις αποσπάσεις των εργαζομένων

Πηγή: economico.gr