Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το ΕΛΙΝΥΑΕ με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με σκοπό να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων μελών της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» αλλά και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας  για την ανάδειξη της σημασίας των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και την προώθηση πολιτικών ή πρακτικών ενίσχυσης του επιπέδου υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στη κοινωνία.

Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να συνεργαστούν, στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, με στόχο:

  • την ευαισθητοποίηση για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας,
  • τη συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνών, μελετών, προγραμμάτων στα αντικείμενα της υγιεινής και της ασφάλειας,
  • την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας που έχουν ανακύψει μετά την εκδήλωση της πανδημίας σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης.
  • την ευαισθητοποίηση για τα θέματα οδικής συμπεριφοράς και οδικής ασφάλειας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
Σχετικά με το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)
Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ), με εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση. Συστάθηκε το 1992 ως ανεξάρτητος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατόπιν πρωτοβουλίας των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα. 
Σχετικά με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σκοπό έχει τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και του Εθελοντισμού της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τομέα να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε η χώρα να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής συνδρομής από τους πλέον εύρωστους και υγιείς κλάδους την ελληνικής αγοράς. Επισημαίνεται ότι ο φορέας είναι ελεύθερος από πολιτικές δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις του συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από το κράτος

Πηγή: economico.gr