Νέα ρύθμιση 24 δόσεων, που προωθεί το υπουργείο Εργασίας μέσω του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου θα επιτρέψει σε περίπου 200.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ – κυρίως με ποσά έως και 10.000 ευρώ – να πάρουν ανάσα.Η ρύθμιση αφορά και σε νέους μικροοφειλέτες, που δεν εντάχθηκαν στην τελευταία ρύθμιση των 72 δόσεων, όπως και σε οφειλέτες που  μπαινο- βγαίνουν σε ρυθμίσεις καθώς συνεχώς αυξομειώνονται οι οικονομικές αντοχές τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν εύκολα, οι περισσότεροι από τους 340.000 οφειλέτες που εντάχθηκαν στην πάγια των 12 δόσεων και κάποια στιγμή σταμάτησαν να την εξυπηρετούν. Αντίστοιχα, χρήση της νέας ρύθμισης μπορούν να κάνουν και οι περίπου 10.000 κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που μπήκαν και στη συνέχεια βγήκαν από τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα κορονοχρέη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους βγήκαν από οποιαδήποτε άλλη ενεργή ρύθμιση.

Τι προβλέπει η νέα διάταξη 

Αναλυτικά, η νέα διάταξη που έχει ενταχθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο (βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Οκτωβρίου) ορίζει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, μετά από αίτηση των οφειλετών, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

α) σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό  15%.

Η  μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης

Η  μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

βα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,

βγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

γ) Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη νέα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο θα πρέπει επίσης, να επαναπροσδιοριστεί,  για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.

Το αποτέλεσμα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη. Αυτό ξεκαθαρίζεται άλλωστε και με το επόμενο άρθρο, στο μίνι ασφαλιστικό, το οποίο ορίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς τα ταμεία,  επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της:

  • παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη. Η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία  και
  • αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Πηγή: economico.gr