νέο ΕΣΠΑ

Σε λιγότερο από τρεις μήνες οι δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ θα μπορούν να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, καθώς η διαδικασία των πληρωμών απλοποιείται, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, βαίνει προς κατάθεση στη βουλή.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι θα τίθενται όρια αναφορικά με τα ποσά χρηματοδότησης για τα οποία θα απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, ενώ οι εκταμιεύσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένο αυστηρά χρονικό διάστημα 80 ημερών.

Και αυτό, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων οι οποίες στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι συνολικού προϋπολογισμού 26,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 20,9 δισ. ευρώ αποτελούν κοινοτικούς πόρους και 5,3 δισ. ευρώ την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας.

Εντός ογδόντα ημερών η πληρωμή 

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου η διαχειριστική Αρχή εφόσον θα υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, θα πρέπει να καταβάλει στους δικαιούχους το πλήρες οφειλόμενο ποσό εντός ογδόντα ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η προθεσμία αυτή θα μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που θα έχει υποβάλει ο δικαιούχος δεν θα επιτρέπουν στη διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό και στο συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.

Κανένα ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών.

Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές 

Σε άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι πληρωμές θα γίνονται μόνο με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Ομως δεν θα απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

Με τη διάταξη αυτή διευκολύνονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις των οποίων οι επιδοτήσεις αφορούν μικρά ποσά και μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να λάβουν τα χρήματα λόγω της υποχρέωσης για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε ό,τι αφορά τα ΣΔΙΤ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τη συμφωνία ΣΔΙΤ.

Δεν θα υπόκειται σε παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο 

Το ποσό που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν θα υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν θα εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

Να σημειωθεί ότι στο νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 639 εκατ., Κεντρικής Μακεδονίας με 1,44 δισ., Θεσσαλίας με 554 εκατ., Ηπείρου με 426 εκατ., Δυτικής Ελλάδας με 628 εκατ., Δυτικής Μακεδονίας με 394 εκατ., Στερεάς Ελλάδας με 426 εκατ., Πελοποννήσου με 410 εκατ., Ιονίων Νήσων με 288 εκατ., Βορείου Αιγαίου με 394 εκατ., Κρήτης με 565 εκατ., Αττικής με 1,617 δισ. και Νοτίου Αιγαίου με 285 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr