ΡΑΕ παρόχους

“Οχι” λένε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες οι προμηθευτές ενέργειας, ΔΕΗ και ιδιώτες πάροχοι, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι οποίες, όπως υποστηρίζει η ΡΑΕ, αποσκοπούν στη διαφάνεια των χρεώσεων που πληρώνουν οι καταναλωτές για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτή τη φορά το «όχι» ήρθε στο συμπληρωματικό πακέτο των προτάσεων του Ρυθμιστή που αφορά στη διαμόρφωση τριών κατηγοριών τιμολογίων με διαβάθμιση κινδύνου αλλά και στην καθιέρωση έντυπων λογαριασμών με ενιαία μορφή.

Ως προς τα τιμολόγια, υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Αρχής, είναι τα σταθερά τιμολόγια να προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου», τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης να προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου» και τα κυμαινόμενα χωρίς όριο προσαύξησης να θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».

Οι αντιδράσεις

Πιο συγκεκριμένα οι ιδιώτες πάροχοι, άλλοι εμμέσως και άλλοι ευθέως, υπογραμμίζουν πως με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιορίζεται ο ανταγωνισμός και ταυτόχρονα είναι αυξημένος ο κίνδυνος, ιδίως με τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση των τιμολογίων, να ζημιωθεί ο καταναλωτής.

Παράλληλα, όμως, οι ιδιώτες επισημαίνουν και τη συγκέντρωση που παρουσιάζει ακόμη η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Mytilineos

Η Mytilineos με την παρέμβαση της ανοίγει θέματα ανταγωνισμού στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υπογραμμίζει μάλιστα πως προϋπόθεση για τις όποιες ρυθμιστικές παρεμβάσεις είναι η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων της αγοράς:

«Η ρυθμιστική βελτίωση της λειτουργίας της προμήθειας ηλεκτρισμού, προϋποθέτει, πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση σε επίπεδο «μορφής» της προσφοράς ή και του περιεχομένου των τιμολογίων, την αναγνώριση και προτεραιοποίηση αντιμετώπισης των πραγματικών αιτιών και το διαχωρισμό τους από ενδεχομένως προβληματικές πρακτικές που συνδέονται περισσότερο με τα συμπτώματα παρά με τις χρόνιες παθογένειες που εκείνη αντιμετωπίζει».

Η Mytilineos, επικαλούμενη κοστολογικά στοιχεία υποστηρίζει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η ΔΕΗ διαμορφώνει τιμές κάτω του κόστους και αναφέρεται στην περίπτωση του σταθερού τιμολογίου της επιχείρησης: «Οι περισσότεροι προμηθευτές αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα συγκεκριμένα ύψη τιμών, η υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών οδηγεί σε αυξανόμενη και εκ νέου επιστροφή/μετακίνηση καταναλωτών προς τη ΔΕΗ, έχοντας ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κλείσιμο της αγοράς και την περαιτέρω εξασθένιση του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής».

Ο Ήρων

Ο Ήρων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία μας θεωρεί ότι ούτε η αυστηρή τυποποίηση, ούτε η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει του προτεινόμενου συστήματος διαβάθμισης κινδύνου εξυπηρετούν τη διαφάνεια.

Αντίθετα, η Εταιρεία μας επισημαίνει ότι η αυστηρή τυποποίηση του Εντύπου της «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και του Εντύπου του «Λογαριασμού Κατανάλωσης» δεν απορρέει από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού ή εθνικού νομοθετικού πλαισίου και περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία των προμηθευτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ήδη σημαντικά χρηματικά ποσά τόσο για το σχεδιασμό όσο και για τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη δομή των εν λόγω εντύπων».

Συνεπώς, την παρούσα χρονική στιγμή, η προτεινόμενη τυποποίηση είναι στατική και η θέσπισή της θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων που ήδη προσφέρονται από προμηθευτές -όπως η εταιρεία μας- (PPAs, πράσινα τιμολόγια, εξοικονόμηση, ηλεκτροκίνηση κ.ά.) και επομένως αποβαίνει τελικά εις βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού και του τελικού καταναλωτή».

Η Volton

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Volton: «Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των τιμολογίων προμήθειας, και δη με γνώμονα τον επικαλούμενο «κίνδυνο» αυτών, πλήττουν ευθέως τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, αποσκοπώντας στον κανονιστικό καθορισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως προδιαθέτουν αρνητικά τον καταναλωτή αναφορικά με τα τιμολόγια με ρήτρα διακύμανσης, έναντι των αντίστοιχων σταθερών».

Ο ΕΣΠΕΝ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας υπογραμμίζει ότι «η ομογενοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα ενέτεινε τη δομική ασσυμετρία μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά προμήθειας, ενισχύοντας τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ και την απόκλιση της από τη νομοθετημένη υποχρέωση να περιορίσει το μερίδιο της στη λιανική αγορά στο 50%, με δυσμενείς επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση για το σύνολο των καταναλωτών».

Η ΔΕΗ

Με τη σειρά της η ΔΕΗ δηλώνει την αντίθεση της στην κατηγοριοποίηση των τιμολογίων με τον τρόπο που προτείνει η ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τη δημόσια επιχείρηση, η συγκεκριμένη πρόταση δημιουργεί «συναισθήματα φόβου στον καταναλωτή κατά τη λήψη της οικονομικής απόφασης του απομακρύνοντας τον από τυχόν προϊόντα, που παρά τη διακύμανση των τιμών μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και ιδανικά για τις ανάγκες του».

Η ΔΕΗ επισημαίνει επίσης πως τέτοιες παρεμβάσεις «η αγορά οδηγείται κατά έμμεσο τρόπο σε ρύθμιση τιμολογίων».

Η Volterra

Αντίθετη δηλώνει και η Volterra με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της ΡΑΕ.

Όπως επισημαίνει «η τυποποίηση δεν θα εισφέρει κανένα επιπλέον όφελος υπέρ του πελάτη, αντιθέτως ενδέχεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά και παραπλανητικά σε βάρος του».

Η βιομηχανία και οι καταναλωτές

Υπέρ των προτάσεων της ΡΑΕ τάσσεται η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας:

«Όταν τα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών μεταφέρουν 100% το ρίσκο της αγοράς στους πελάτες τους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να καθίστανται πλέον αδιάφοροι για την εκτόξευση των τιμών, όπως που συμβαίνει σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι καθετοποιημένοι προμηθευτές ουδόλως επιβαρύνονται από την παρούσα ενεργειακή κρίση. Αντίθετα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς κάποιοι μεταξύ των παραγωγών καρπούνται wind fall profits», σχολιάζει η ΕΒΙΚΕΝ

Αλλά και η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) συμφωνεί με τις προτάσεις της ΡΑΕ, σημειώνοντας πως υπηρετούν τους στόχους της διαφάνειας και προστατεύουν τους καταναλωτές από αυθαίρετες, αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr