Ο Καναδικός οίκος DBRS Morningstar αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από ΒΒ σε ΒΒ (high). Παράλληλα αναθεώρησε σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται ένα μόλις “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με την DBRS Morningstar, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη θετική άποψη ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη δημοσιονομική εξυγίανση. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 8,3% το 2021 και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση και η στρατηγική διαχείρισης ρευστότητας το 2021 διατήρησαν σε πολύ υψηλά επίπεδα τα ταμειακά αποθέματα, τα οποία σήμερα αγγίζουν τα 41 δισ. ευρώ.

Η κρίση στην Ουκρανία θα επηρεάσει το ΑΕΠ

Η DBRS εκτιμά πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα αφαιρέσει περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από το ΑΕΠ του 2022. Τον Δεκέμβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έστειλε σήμα στήριξης των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), περιορίζοντας τα σε μονοψήφιο ποσοστό, παρά την κάποια νέα επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού.

To σταθερό trend (προοπτικές) αντανακλά την άποψη της DBRS ότι οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας φαίνεται να ενισχύονται σημαντικά από το επίπεδο διακυβέρνησης, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τις μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του χρέους του δημόσιου τομέα.

Η DBRS Morningstar, όπως σημειώνει, θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές πιστωτικές αβεβαιότητες – οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στην Ουκρανία, η ποιότητα του ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και ο βαθμός στον οποίο η ΕΚΤ θα παρέχει στήριξη στα ελληνικά ομόλογα σε μια κατάσταση διαταραχής της αγοράς.

Η Ελλάδα και το Ταμείο Ανάκαμψης

Η αξιολόγηση της Ελλάδας υποστηρίζονται από την συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένα από τα έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγκεκριμένα εθνικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις και δάνεια, τονίζει ο καναδικός οίκος. Επιπλέον, η χώρα είναι ένα από τα πέντε κράτη-μέλη που υπέβαλαν ένα πρώτο αίτημα εκταμίευσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να να αποδεσμεύσει την πρώτη εκταμίευση 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ πιθανότατα τον Απρίλιο.

Διατίθενται συνολικά περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ κσε κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο της Ένωσης. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (Greece 2.0) περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που πιθανότατα θα ενισχύσουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τις επενδύσεις, μειώνοντας το επενδυτικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομολόγων της στη ζώνη του ευρώ.

Πηγή: economico.gr