Η Moody’s σημειώνει ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης στη βαθμίδα “Ba3” αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των συνεχιζόμενων προκλήσεων (Εννοεί: καθυστερήσεων).

  • ‘Ετσι, τονίζει την ανάγκη  περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας. Οι αλλαγές αυτές  θα υποστήριζαν μια υψηλότερη βαθμολογία.

Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή και υποστηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, ενώ οι μελλοντικές βελτιώσεις και η πλήρης επιστροφή στη χρηματοδότηση με βάση την αγορά προϋποθέτουν τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.

Οι αξιολογήσεις

Πηγή: economico.gr