Οι νέες αντικειμενικές αξίες (επικαιροποίηση- αύξηση) φέρνουν ανατροπές στη φορολόγηση χιλιάδων ιδιοκτησιών.

Η βασική αλλαγή που προκύπτει είναι ότι οι πολύ μεγάλες περιουσίες (άνω του ενός εκατ. αυρώ) κυρίως εκείνες που – με βάση την αντικειμενική αξία – πλήρωναν μέχρι σήμερα σημαντικά μικρότερο φόρο από την πραγματική αξία του ακινήτου, θα πληρώσουν σημαντικά υψηλότερο ΕΝΦΙΑ. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή του νομοθέτη, καθώς – πέρα από την τακτική χαμηλή φορολόγηση μέσω ΕΝΦΙΑ-  πράξεις μεταβίβασης γίνονταν σε μεγαλύτερα (“μαύρα”) ποσά από αυτά που γράφονταν στο συμβόλαιο, με βάση την αντικειμενική αξία.

Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες

Ωστόσο υπάρχουν και ανεπιθύμητες παρενέργειες και σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Το άλμα των τιμών ζώνης σε πολλές περιοχές της χώρας κρύβει παγίδες για χιλιάδες δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων και ειδικά για όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης. Με την αύξηση των αντικειμενικών τιμών, σε πολλές περιοχές τηςχώρας,  χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα κινδυνεύουν να χάσουν τα επιδόματα  καθώς ένα από τα βασικά κριτήρια για την χορήγηση τους είναι το ύψος της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους. Για παράδειγμα:

  • Για την χορήγηση του  του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, να μην υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό,  προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
  • Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει μεταξύ άλλων η  συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην  υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ.
  • Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται οι άγαμοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή όσοι είναι σε διάσταση και έχουν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ. Για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες η αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις  250.000 ευρώ για να δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης.

Μεαυτά τα δεδομένα, ηεντολή που έχουν λάβει οι υπηρεσίες και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και αυτές που θα λάβει ο ανάδοχος του έργου που θα επαναϋπολογίσει τον νέο ΕΝΦΙΑ, είναι να ξεκινήσουν όλα από μηδενική βάση τόσο στον κύριο όσο και στον συμπληρωματικό φόρο. Στόχος είναι οι μικρές και μεσαίες περιουσίες να μην επηρεαστούν από τις αλλαγές στις τιμές ζώνης και να πληρώσουν τον ίδιο φόρο.

Οι γενικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης

Οι γενικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης στις αλλαγές των αντικειμενικών αξιών και συνεπώς στις αλλαγές του ΕΝΦΙΑ, είναι οι ακόλουθες:

1. Στις περιοχές όπου η τιμή ζώνης θα μειωθεί από τον Ιανουάριο του 2022 ο ΕΝΦΙΑ ενδεχομένως να είναι και μικρότερος.

2. Στις περιοχές όπου η τιμή ζώνης δεν αλλάζει ο ΕΝΦΙΑ παραμένει στα ίδια επίπεδα.

3. Στις περιοχές όπου η αύξηση των τιμών ζώνης δεν ξεπερνά το 50%, σχεδόν το σύνολο της αύξησης θα απορροφηθεί και, κατ’ επέκταση, θα καταβληθεί ίδιος ή ελαφρά αυξημένος ΕΝΦΙΑ.

4. Στις περιοχές με μεγάλη αύξηση θα υπάρξει μικρή αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

5. Στις περιοχές που εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα και οι τιμές ζώνης αυξάνονται θα αυξηθεί σημαντικά και ο ΕΝΦΙΑ.

6. Εφόσον προκύψει δημοσιονομικός χώρος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%, απορροφώντας τις περισσότερες αυξήσεις, εκτός αυτών που αφορούν νέες εντάξεις.

7. Όλοι οι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ θα αναπροσαρμοστούν έτσι ώστε να μην προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους περισσότερους ιδιοκτήτες.

8. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και αναπροσαρμογή των συντελεστών στον συμπληρωματικό φόρο προκειμένου να μην επιβαρυνθούν ιδιοκτήτες από την αύξηση των τιμών ζώνης.

Πηγή: economico.gr