Ποιές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα 2»

Σε βιώσιμες ρυθμίσεις των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα επιδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα 2», επιδιώκει να ωθήσει τις τράπεζες το υπουργείο Οικονομικών, μέσω των νέων μέτρων διευκόλυνσης που αποφασίστηκαν και αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

Οι νέες διευκολύνσεις 

Οπως προβλέπει η διάταξη που δημοσιεύει η «Καθημερινή της Κυριακής», οι νέες διευκολύνσεις καλύπτουν τους ενήμερους οφειλέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, για τους οποίους συμπληρωματικά της ενισχυμένης επιδότησης από το κράτος που φτάνει το 90%, οι τράπεζες δεσμεύονται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η παρακολούθηση του δανείου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης.

Δηλαδή, των όρων που αφορούν το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια δανείου, κατά τρόπο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη, «να είναι δυσμενέστερος για τον οφειλέτη».

Τα συμπληρωματικά μέτρα 

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εφαρμόσουν, για όλη τη διάρκεια της επιδότησης και της παρακολούθησης της οφειλής, συμπληρωματικά μέτρα, όπως:

• Μείωση επιτοκίου ρύθμισης κατά 10% έναντι αυτού που ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου.
• Διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.
• Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου.
• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της επιδότησης είναι 8 μήνες και για τις δύο κατηγορίες δανείων –εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα–, ενώ η διάρκεια της παρακολούθησης του δανείου είναι 6 μήνες μετά τη διακοπή της επιδότησης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, 12 μήνες για τα μη εξυπηρετούμενα και 18 μήνες για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσθετα ευνοϊκά μέτρα θα ισχύουν για 14 μήνες σε ό,τι αφορά τα εξυπηρετούμενα δάνεια και 20 μήνες για τα μη εξυπηρετούμενα και 24 μήνες σε ό,τι αφορά τα καταγγελμένα.

Η συμφωνία με τις τράπεζες και τους θεσμούς

Η υιοθέτηση των πρόσθετων διευκολύνσεων αποτέλεσε την προηγούμενη εβδομάδα αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες, που αρχικώς εναντιώθηκαν στις νέες δεσμεύσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενες αιφνιδιασμό.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού και επήλθε μετά τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών και συγκεκριμένα της DG Comp που ενέκρινε τα μέτρα, αλλά και των εποπτικών αρχών των τραπεζών, οι οποίες μέσω των κατευθύνσεων που έχουν δώσει, προκρίνουν τις μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις για τις ρυθμίσεις των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις.

Στο υπουργείο Οικονομικών προσδοκούν ότι οι πρόσθετες διευκολύνσεις θα δώσουν επιπλέον ώθηση στις αιτήσεις για ρυθμίσεις οφειλών επιχειρηματικών δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα 2».

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους έχει παραταθεί έως και τα τέλη Μαΐου και με βάση τα πρόσφατα στοιχεία οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη ξεπερνούν τις 35.000.

Τι προβλέπεται στη διάταξη

Οπως προβλέπει η σχετική διάταξη «για να εγκριθεί η επιδότηση από την πλευρά του Δημοσίου στην περίπτωση που η οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί μετά την 31/12/2018, να υπάρξει συμφωνία αναδιάρθρωσης της επιλέξιμης οφειλής, μεταξύ οφειλέτη και τράπεζας ή χρηματοδοτικού φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρμοστέες.

Στην περίπτωση αυτή, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεισφορά δημοσίου, όπως και για την περίοδο παρακολούθησης, ο χρηματοδοτικός φορέας θα πρέπει να εξασφαλίσει για την αναδιάρθρωση τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά 10% επί του συμβατικώς προβλεπόμενου επιτοκίου που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση.

Μέτρα για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης

Επιπλέον, ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, όπως ενδεικτικά:

(α) μείωση επιτοκίου ρύθμισης ή /και

(β) διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και

(γ) διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου, ή/ και

(δ) επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ή /και

(ε) κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο.

Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Προκειμένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός 15 μερών.

Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός 15 ημερών από την πρόταση.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3 μηνών.

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr