Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε που πραγματοποιήθηκε στις 20.05.2021, αποφασίστηκε η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου η οποία υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής. Αυτό θα φέρει μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που θα επικαιροποιήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, καθώς και των εργαλείων (κώδικες, πολιτικές, κανονισμοί, διαδικασίες κ.ο.κ.) του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον Όμιλο σε θέματα ESG και έχει εκλεγεί  ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού  συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 20/05/2021 ως εξής :

 1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη Εκτελεστικό Μέλος,
 5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος,
 6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος,
 8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος,
 9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα νέα μέλη θα συνεισφέρουν την πολυετή εμπειρία τους και το δυνατό γνωστικό τους υπόβαθρο στα πεδία της δραστηριότητας τους και για το λόγο αυτό θα ενδυναμώσουν  περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο (πληροφορίες για τα μέλη του ΔΣ εδώ). Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για την δημιουργία περαιτέρω αξίας προς τους μετόχους και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου, εγγυάται δε την αναβάθμιση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων, και την προσαρμογή του Ομίλου σε κάθε μεταβολή προτύπων, τάσεων, συνθηκών ή νομοθετικού πλαισίου.

Στις προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την Υπεύθυνη διακυβέρνηση, την Ενδυνάμωσή των εργαζόμενων και την στήριξη των Κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αποστολή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνδράμει με την στοχοθεσία του και τις μελλοντικές αποφάσεις του στην εντατικοποίηση των προσπαθειών του Ομίλου προς αυτούς τους τομείς.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr