νέο ΕΣΠΑ πυλώνες επενδύσεων

Σημαντικά αυξημένοι, κατά περίπου 5 δις ευρώ, συγκριτικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( 2014-2020 ) θα είναι οι πόροι του επόμενου ΕΣΠΑ που θα διατεθούν για την Ελλάδα για την περίοδο 2021 – 2027.

Συγκεκριμένα, με την εθνική συμμετοχή, οι πόροι θα ξεπεράσουν τα 25 δις ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, ενώ έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο με προτάσεις για την κατανομή των πόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σε 13 περιφέρειες το 30% των κονδυλίων

Περίπου το 30% των πόρων θα κατανεμηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Τα κονδύλια για τις Περιφέρειες θα είναι αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι οι ελληνικές περιφέρειες έχουν υποβαθμιστεί από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και κατατάσσονται πλέον στις λιγότερο ανεπτυγμένες.

Όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης κατατάσσονται με βάση το ΑΕΠ, με εκείνες που βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση να λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσά από τις περισσότερο ανεπτυγμένες.

Το περιφερειακό πρόγραμμα για την Αττική για παράδειγμα, αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Πρόκειται για αύξηση που υπερβαίνει το 100% συγκριτικά με το προηγούμενο περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο ανήλθε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Ο κρίσιμος ρόλος του σχεδίου ανάπτυξης της επιτροπής Πισσαρίδη

Σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο από το επόμενο ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα διαδραματίσει το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το οποίο έχει εκπονηθεί από επιτροπή με επικεφαλής τον καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Το σχέδιο για την ελληνική οικονομία αναμένεται να λάβει την οριστική του μορφή έως τα μέσα Οκτωβρίου και ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η παροχή διευκρινίσεων προς την Κομισιόν για την αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για την επόμενη προγραμματική περίοδο περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες:

  • Ψηφιακή διακυβέρνηση.
  • Περιβάλλον και ενέργεια
    Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
  • Υποδομές, μεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα.
  • Επενδύσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  • Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις.

Πηγή: economico.gr