ΔΕΗ ΑΜΚ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ η οποία συγκέντρωσε συνολικά κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης των 9 ευρώ.

Το βιβλίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4 δισ. ευρώ από πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατανεμητέο ποσό (εξαιρουμένων των ποσών που καλύφθηκαν από Υπερταμείο, CVC, EBRD) υπερκαλύφθηκε 5 φορές.

Το 90% των επενδυτών είναι long investors, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα.

Το 20% των επενδυτών είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ το 80% είναι νέοι επενδυτές.

Κορυφαία funds μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ

Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται πλην του βασικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο.

Ενδεικτικά: CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, , Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9,3 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ έως το 2026 καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Καθορισμός Τελικής Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 29.10.2021 και 1.11.2021 ανακοινώσεων σχετικά με την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «Εταιρεία») κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών, τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης μεταξύ €8,50 έως και €9,00 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»), δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 29.10.2021 απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 4.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding process) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 02.11.2021 έως την 04.11.2021 και σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE), σε € 9 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), ήτοι στο ανώτατο όριο του Εύρους Τιμών, ενώ θα εκδοθούν 150.000.000 Νέες Μετοχές σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη Δημόσια Προσφορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr