Ενώ τέθηκε ήδη σε ισχύ η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5%, έχει ενδιαφέρον να δούμε πως εξελίσσεται – σε μεικτές και καθαρές απολαβές – ανάλογα με τις τριετίες των εργαζομένων

Ο κατώτατος μισθός είναι πλέον 713 ευρώ μεικτά και 611 καθαρά και αφορά σεαντιστοιχεί σε όποιον εργαζόμενο δεν είχε κατοχυρώσει κανένα επίδομα προϋπηρεσίας κατά το Φεβρουάριο του 2012. Όσοι έχουν κατοχυρώσει 3ετία ή τριετίες το 2012, λαμβάνουν προσαυξημένο κατώτατο μισθό.

Πως αυξάνεται ο κατώτατος μισθός ανάλογα με την προϋπηρεσία

Έτσι, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Μαΐου 2022 ανάλογα με την κατοχυρωμένη το 2012 προϋπηρεσία ως εξής:

Για 0 έως 3 έτη, ο καθαρός μισθός θα ανέλθει στα 611 ευρώ έναντι 569 ευρώ. Συνεπώς προκύπτει αύξηση 42 ευρώ σε μηνιαία βάση και 588 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για 3,1 έως 6 έτη, ο καθαρός μισθός θα ανέλθει στα 672 ευρώ έναντι 626 ευρώ (αύξηση 46 ευρώ/μήνα και 644 ευρώ ετησίως)

Για 6,1 έως 9 έτη, ο καθαρός μισθός θα ανέλθει στα 733 ευρώ έναντι 682 ευρώ (αύξηση 51 ευρώ/μήνα και 714 ευρώ ετησίως)

-Για πάνω από 9 έτη προϋπηρεσίας, ο καθαρός μισθός θα ανέλθει στα 794 ευρώ έναντι 738 ευρώ (αύξηση 56 ευρώ/μήνα και 784 ευρώ ετησίως).

Η αύξηση όπως προκύπτει σε ετήσια βάση δείχνει πως το κέρδος για τους εργαζομένους ισοδυναμεί με ακόμη έναν, “15ο” μισθό.

Πηγή: economico.gr