Το 15%  των νέων μέτοχών (22.500.000  μετοχές) της ΔΕΗ κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και 85% (127.500.000 μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση).

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την κατανομή των 150 εκατ. νέων μετοχών που διατέθηκαν προς 9 ευρώ/μετοχή στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,35 δις. ευρώ που  δημοσιοποίησε χθες η ΔΕΗ.

Από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα αντλήθηκαν 202,5 εκατ. ευρώ και από τη Διεθνή Προσφορά 1.1447.500.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά  (Δημόσια και Διεθνή) αντιστοιχεί σε 410.147.119 νέες μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των νέων μετοχών που προσφέρθηκαν κατά 2,73 φορές περίπου.

Όσον αφορά Δημόσια Προσφορά  στην Ελλάδα, το 60,02% των νέων μετοχών διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 39,98% σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Στη Διεθνή Προσφορά, το 29,96% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στην CVC Capital, του «ακρογωνιαίου» (cornerstone) επενδυτή της αύξησης, το 9,21% στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και το υπόλοιπο 60,83% στους λοιπούς επενδυτές που «μπήκαν» στο βιβλίο προσφορών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η EBRD  και τα funds  Oak Hill, BlackRock, Fidelity, Wellington, Helikon Investments, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors.

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου αναμένεται η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η οποία αναμένεται να είναι η Τρίτη 16 Νοεμβρίου.

Πηγή: economico.gr