Σε συμφωνία κατέληξε το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2025. Οι εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν πολιτικές κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση δαπανών κατά 2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και κατά 1,5 δισ. ευρώ ετησίως για το Ταμείο Αλληλεγγύης που χρηματοδοτεί χώρες, οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ανάπτυξη

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2025 έχει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και των πολιτικών προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν από την Ένωση. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετακίνητη στη δέσμευσή της να παρέχει, από κοινού με τους εταίρους, οικονομική αρωγή στην Ουκρανία, για όσο διάστημα χρειάζεται, και να στηρίζει την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότησή της.

Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός για το 2025 να συνεχίσει να επιδεικνύει την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τον λαό της Ουκρανίας και να ανταποκρίνεται στις σχετικές κρίσεις. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2025 θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες, να διασφαλίζει τη συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και να αφήνει επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ένωσης.

Ανακατανομές

Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του 2025 θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ. Το Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 με το αποτέλεσμα της συμφωνίας για την αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2027, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προσδιορίσει η Επιτροπή τις ανακατανομές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στην αναθεώρηση του ΠΔΠ, καθώς και τις αποδεσμεύσεις των πιστώσεων που καθίστανται εκ νέου διαθέσιμες. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να αποτυπώσει στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 όλες τις από κοινού συμφωνηθείσες προτεραιότητες στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2024.

Αύξηση

Υπενθυμίζεται ότι στη θυελλώδη Σύνοδο Κορυφής της 1ης Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά 64,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021 – 2027, εκ των οποίων 33 δισ. ευρώ σε δάνεια και 10,6 δισ. ευρώ σε ανακατανομές κονδυλίων. Το νέο χρήμα ανέρχεται σε 21 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, για την περίοδο 2021 – 2027 προβλέπεται η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εξής:

  • 50 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας (17 δισ. ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης και 33 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων)
  • 2 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων
  • 7,6 δισ. ευρώ για την πολιτική γειτονίας
  • 1,5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, μέσω της πλατφόρμας Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP)
  • 2 δισ. ευρώ για το μέσο ευελιξίας
  • 1,5 δισ. ευρώ για το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Έκτακτης Βοήθειας (SEAR).

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση δαπανών κατά 2 δισ. ευρώ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και κατά 1,5 δισ. ευρώ ετησίως για το Ταμείο Αλληλεγγύης που χρηματοδοτεί χώρες, οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr