Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο συγχώνευσης μη συστημικών τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να αποκλείει και σχήματα μεταξύ τους συνεργασίας, ως “αντίδοτο” στην υπέρμετρη συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, “δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης/συνεργασίας μεταξύ μικρότερων τραπεζών στο πλαίσιο και της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, καθώς και αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων των τραπεζών για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους”.

Επιπλέον, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ανταγωνισμού και βελτίωσης των χρηματοοικονομικών δεικτών, η ΤτΕ εκτιμά ότι θα πρέπει να κινηθούν τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες τράπεζες, επενδύοντας σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και σε νέα καινοτόμα προϊόντα.

Αναθέρμανση ξένου ενδιαφέροντος “βλέπει” η ΤτΕ

Η κεντρική τράπεζα ανοίγει δε και “παράθυρο” για ενδεχόμενη εξαγορά ή επένδυση ξένων τραπεζών στις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι “παρά τη συρρίκνωση της δραστηριοποίησης των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος”.

“Κλειδί” για την επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης θα είναι η αναμενόμενη  επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης ως αποτέλεσμα της διαρκούς βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας το τελευταίο διάστημα, αναφέρει η ΤτΕ.

Πηγή: economico.gr