Προσφυγή στο ΣτΕ για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα βρεφικά γάλατα

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έφτασε η υπόθεση για το πλαφόν στο βρεφικό γάλα, με το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο να καλείται να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας και τη νομιμότητα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών που παράγουν και εμπορεύονται γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ έπειτα από προσφυγή, που κατέθεσε ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και Ειδικής Διατροφής Ελλάδος», εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της βρεφικής και παιδικής διατροφής, μετά την κυβερνητική απόφαση για ανώτατο περιθώριο κέρδους, όταν διαπιστώθηκε ότι η τιμή του βρεφικού γάλακτος στην Ελλάδα ήταν αυξημένη ως και 300% σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το πλαφόν που τέθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία των παιδικών προϊόντων είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα (π.χ. στην επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την αρχή ισότητας, την νόθευση ελεύθερου ανταγωνισμού κ.λπ.), καθώς και ότι οι τιμές του πλαφόν είναι αυθαίρετες και κατώτερες του κόστους παραγωγής και διάθεσης. Ακόμη, υποστηρίζουν ότι το πλαφόν είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι εταιρείες που παράγουν και εμπορεύονται γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τα στοιχεία καθορισμού του ύψους του λειτουργικού κόστους προκειμένου να εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση θέτει περιορισμό στο λειτουργικό κόστος, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η τεχνητή διόγκωσή του.

Σύμφωνα με την απόφαση, το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στην κατηγορία αυτή προϊόντων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Πηγή: economico.gr