πρατήρια καυσίμων

Προθεσμία 15 ημερών έχουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ και των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, οι πρατηριούχοι καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 150.000 ευρώ.

Τί ορίζει η νέα απόφαση 

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην παραποίηση των μηχανισμών, η άδεια λειτουργίας θα ανακαλείται οριστικά από τις αρχές. Ειδικότερα η νέα απόφαση που τίθεται σε ισχύ στις 20 Σεπτεμβρίου ορίζει τα εξής:

Για έλλειψη συστήματος παρακολούθησης εισροών- εκροών 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών.

Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός 3 μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

Παράλληλα, κοινοποιείται σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.

Για αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία αδήλωτων υγρών καυσίμων

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης αλλά και σε όλους τους εμπλεκομένους (που προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών), διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 50.000 και ανακαλείται οριστικά η άδεια.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση του λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή αυτά που αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά

Για εικονικές αποδείξεις εσόδου ή δελτίων

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά

6. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ανά έτος

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης.

Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας 

8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.

9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της εγκατάστασης δεν έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες από διαπιστευμένο φορέα, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr