Στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος συνέβαλε το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23 το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Γεώργιος Γεωργόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.: Τα ΤΕΑ είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός πυλώνας που υποστηρίζει την μελλοντική αποταμίευση

Την έναρξη των ομιλιών της 2ης ημέρας έκανε ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α. Ομίλου Πειραιώς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Human Resources Officer, Τράπεζα Πειραιώς.

«Τα ΤΕΑ είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός πυλώνας που υποστηρίζει την ουσιαστική μελλοντική αποταμίευση. Τέτοιοι θεσμοί πρέπει να υποστηρίζονται και είναι σημαντικός αυτός ο πυλώνας και πρέπει να διαφυλαχτεί».

Πρέπει να δούμε πως θα αναπτυχθεί διότι η σημερινή εικόνα, παρά την αισιοδοξία, δεν παύει να είναι μια εικόνα με:

  • μικρό αριθμό εργοδοτών που ιδρύουν ΤΕΑ,
  • δυσκολίες εκ μέρους των εργοδοτών να πείσουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να φτιάξουν κεφαλαία για το αύριο.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο θα μείνει σταθερό, καθώς ο δεύτερος πυλώνας έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τόνισε, ο κ. Γεωργόπουλος.

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια ΤτΕ για τα πολυεργοδοτικά ΤΕΑ

Στις θετικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μία μεταρρύθμιση η οποία θα επέτρεπε τα πολυεργοδοτικά ΤΕΑ, αναφέρθηκε στην ομιλία της η υποδιοικήτρια της ΤτΕ, κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου. Μια σημαντική διαρθρωτική πρόκληση με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία είναι η γήρανση του πληθυσμού. Αυτή συνεπάγεται συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και συνεπώς επηρεάζει αρνητικά τη δυνητική μακροχρόνια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκριτικά με άλλες χώρες της ευρωζώνης, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές με τη χαμηλότερη διείσδυση των ΤΕΑ. Ενδεικτικά, το έτος 2019, αντιστοιχούσε ένα ΤΕΑ ανά περίπου 250 χιλιάδες εργαζομένους. Στην κορυφή της κατάταξης, με την υψηλότερη διείσδυση, βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου αντιστοιχεί ένα ΤΕΑ ανά περίπου 25 χιλιάδες εργαζομένους.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει μια σταθερή βάση για την οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΑ. Ταυτόχρονα, ενέχει και αρκετές περιοχές που θα μπορούσαν να βελτιωθούν ώστε ο θεσμός των ΤΕΑ να καταστεί περισσότερο λειτουργικός εντός ενός συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης στην Ελλάδα.

Μια σημαντική περιοχή βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η σύσταση επαγγελματικών ταμείων πολλαπλών εργοδοτών («πολυεργοδοτικά» ΤΕΑ). Ο ν. 3029/2002 επιτρέπει την ίδρυση ΤΕΑ «ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων», θέτοντας έτσι ως απαραίτητη προϋπόθεση τον κοινό επαγγελματικό δεσμό των μελών του ταμείου από την πλευρά των εργοδοτών. Ως εκ τούτου, τα επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν έως σήμερα από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι κατά βάση «κλειστά» και στοχεύουν στην αποκλειστική κάλυψη των εργαζομένων σε αυτές.

Επιπλέον, για την ίδρυση ενός ΤΕΑ ισχύει ελάχιστο όριο 100 ασφαλισμένων. Οι περιορισμοί αυτοί αποκλείουν τους μικρότερους εργοδότες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τους απαραίτητους πόρους για να ιδρύσουν ένα δικό τους, εξατομικευμένο, ΤΕΑ. Η διάδοση του θεσμού καθίσταται συνεπώς δυσχερής, εφόσον η ελληνική οικονομία αποτελείται, όπως ανέφερα και προηγουμένως, κατά βάση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι περιορισμοί στην ίδρυση πολυεργοδοτικών ταμείων δεν ευνοούν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που θα επέτρεπαν την μείωση του επενδυτικού και διαχειριστικού κόστους. Επιπλέον, δημιουργούν στρέβλωση στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων ΤΕΑ και ΤΕΑ από άλλες χώρες της ΕΕ. Είναι ενδεικτικό ότι ΤΕΑ με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη, που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζουν διαφορετικούς ημεδαπούς εργοδότες χωρίς κοινό επαγγελματικό δεσμό, σε αντίθεση με τα εγχώρια ΤΕΑ.

Η θέσπιση της δυνατότητας ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ, θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα σε εργαζόμενους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, να αποκομίσουν τα οφέλη της επαγγελματικής ασφάλισης, επανορθώνοντας τη σημερινή κατάσταση όπου η πρόσβαση σε αυτά αποκλείεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

Είναι αυτονόητο ότι μια μεταρρύθμιση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων και υψηλών προτύπων λειτουργίας που θα πρέπει να πληρούν τα πολυεργοδοτικά ταμεία.

Θεωρώ ότι ο διάλογος για το θέμα αυτό συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας των ΤΕΑ και των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, και κυρίως των ασφαλισμένων, και χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας για την οργάνωση του σημερινού συνεδρίου.

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος για τη συμβολή της Γ.Σ.Ε.Ε. σε ένα Εθνικό Ταμείο για Ανασφάλιστους

Τις εξελίξεις και την πρόοδο που έχει γίνει στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Εθνικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους απανταχού ανασφάλιστους και συμπληρωματικά για όσους θα ήθελαν να ενταχθούν κλαδικά, μετέφερε ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, από το Συνέδριο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., στο οποίο εκπροσώπησε και τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο κ. Καραγεωργόπουλος τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, καθώς και την δυσπιστία των εργαζομένων όσον αφορά στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Ωστόσο, όπως είπε, παρά τις επιφυλάξεις η Γ.Σ.Ε.Ε. πήρε την απόφαση να συνδράμει στις διεργασίες για τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου που θα λειτουργούσε ως «ομπρέλα» στην ανάγκη να ασφαλιστούν ανασφάλιστοι εργαζόμενοι και συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο που ξεκίνησε το 2018 και συνεχίστηκε το 2019 με επίσκεψη στον πρωθυπουργό, για να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο «δίχτυ ασφαλείας».

Ο κ. Καραγεωργόπουλος είπε ότι την πρόταση για Εθνικό Ταμείο, επαναφέρει σε κάθε ΣΣΕ και επιτρέπει τη συμμετοχή με πρόσθετο ασφάλιστρο για άλλους κλάδους ή εργαζομένους εταιριών ώστε να ενταχθούν προαιρετικά. Η επιβάρυνση για τη δημιουργία του φορέα είναι μικρή με συμμετοχή 0,50% του εργαζομένου και 15 του εργοδότη, ώστε να καλύψει περισσότερους από 750.000 εργαζομένους με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ως κίνητρο για τους εργοδότες και με ατομικές μερίδες για τους ασφαλισμένους.

Χρήστος Ιωάννου Οικονομολόγος (ΑΣΟΕΕ και LSE, M.Sc. και Ph.D)

Την ανάγκη να ενισχυθεί η αποταμίευση που παραμένει εξαιρετικά χαμηλά, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη του θεσμού των ΤΕΑ, τόνισε στην ομιλία του στο 4ο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ο Οικονομολόγος (ΑΣΟΕΕ και LSE, M.Sc. και Ph.D) Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθυντής τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ, Χρήστος Ιωάννου, εκπροσωπώντας στο Συνέδριο και τον Πρόεδρο του ΣΕΒ.

Στην ομιλία του κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου με τίτλο «Βιώσιμο ασφαλιστικό για κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και διαγενεακή αλληλεγγύη», ο κ. Ιωάννου εντόπισε την ανάγκη οι επενδύσεις να κατευθυνθούν μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης που διασφαλίζουν τα Επαγγελματικά Ταμεία, σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και να ενισχύσει σύγχρονους τομείς, στους οποίους μάλιστα παρουσιάζεται αυξημένη διείσδυση.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να «πατάει» και στους τρεις πυλώνες ενώ είναι ανάγκη να ενισχυθεί το χαμηλό ποσοστό παρουσίας του δεύτερου πυλώνα στην ελληνική οικονομία.

Υποστήριξε ότι πρέπει να προχωρήσουν θεσμικά ζητήματα όπως τα πολυ-επαγγελματικά ταμεία και να ρυθμιστούν τα φορολογικά κίνητρα. Ειδικά για τα πολυ-εργοδοτικά ταμεία υποστήριξε ότι θα ενισχύουν τους εργαζόμενους σε ΜμΕ και θα ενδιαφερθούν οι επιχειρήσεις όταν αντιληφθούν το μέγεθος των κεφαλαίων και που επενδύονται. Εστίασε επίσης στην ανάγκη να γίνει ενημέρωση που θα θέσει στο επίκεντρο του ζητήματος τη σκοπιά του πολίτη.

Panel V: «Κίνητρα συμμετοχής εργαζομένων σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μεμονωμένα ή οργανωμένα και με ή χωρίς σύμπραξη με την εργοδότρια εταιρεία»

Προτάσεις στα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν ακόμα κατέθεσαν εκπρόσωποι ασφαλισμένων και πρόεδροι σε ΤΕΑ, στο Panel V του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Το θέμα ήταν: «Κίνητρα συμμετοχής εργαζομένων σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μεμονωμένα ή οργανωμένα και με ή χωρίς σύμπραξη με την εργοδότρια εταιρεία». Συμμετείχαν οι κ.κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) & Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, Θεόδωρος Γούσιας Πρόεδρος, Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), Κωνσταντίνος Καρανάσιος, Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής ως εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έδωσε καταρχήν την είδηση ότι έχει συμφωνηθεί ο προϋπολογισμός για το ΤΕΑ των διαμεσολαβητών. Εξήγησε ότι οι διαμεσολαβητές είναι στη δουλειά και ο τρίτος πυλώνας στον οποίο δραστηριοποιούνται γειτνιάζει. Αιτία της απόφασης να δημιουργήσουν ΤΕΑ οι διαμεσολαβητές, «είναι το μέγεθός τους, αφού μπορεί να συμμετέχουν 20.000 ασφαλισμένοι, τα φορολογικά κίνητρα, αφού δημιουργείται έτσι έμμεση απόδοση 20% πλέον της μέσης ετήσιας απόδοσης 4,5%, και η διασπορά της επένδυσης».

Πρότεινε την δημιουργία ενός υβριδικού συστήματος με τη συμμετοχή των τριών πυλώνων και αναφέρθηκε στον κίνδυνο να μεγαλώσουν αργά οι δεύτερος και τρίτος πυλώνας, «με κίνδυνο να μην αντέξει το βάρος λόγω υπογεννητικότητας και αύξησης του προσδόκιμου ζωής ο πρώτος πυλώνας». Αναφέρθηκε επίσης στη γραφειοκρατία για την ίδρυση ενός ΤΕΑ και τη συμβολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στην ίδρυσή του, ενώ ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Νούνης χαιρέτισε τη γέννηση σύντομα ενός νέου μέλους της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Ο κ. Τάσος Γκιάτης Πρόεδρος Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank αφηγήθηκε ότι είναι 5 μήνες που έχει καταθέσει ο Σύλλογος τα δικαιολογητικά για το ΤΕΑ του Ομίλου της Alpha και ακόμα αναμένουν, διαμαρτυρόμενος ότι η αναμονή μπορεί να διαρκέσει ακόμα και ένα έτος. Αναφέρθηκε στις καινοτομίες της ίδρυσης του ΤΕΑ της Alpha Bank στο οποίο οι εργαζόμενοι θα εκπροσωπούνται αλλά δεν θα διοικούν καθώς είναι αντίθετος με τη διοίκηση ταμείων από συνδικαλιστές.

Μίλησε για την οδύσσεια της δημιουργίας του ΤΕΑ και την αδυναμία του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, ενώ δήλωσε ότι «τον πληγώνει που παραμένει αδιευκρίνιστο το ζήτημα της φορολογίας και των κινήτρων επί 21 χρόνια».

Είπε ότι οι εργαζόμενοι της Alpha Bank θα έχουν το veto στην απόφαση διάλυσης του ταμείου, ενώ η ίδρυσή του συνδέεται με ΣΣΕ. Αυτό βοήθησε με τη σειρά του να συνδεθούν με το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικές καλύψεις υγείας. Αναφέρθηκε επίσης στην κλιμάκωση των εισφορών των εργαζομένων και του εργοδότη στο ΤΕΑ που αν φθάσουν το 3,5% για τον εργαζόμενο επιφέρουν εισφορά 8% του εργοδότη».

Ο κ. Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), σε ένα ΤΕΑ πολλών ετών, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της φορολογίας και ειδικά για το ΤΕΑ των ορκωτών ελεγκτών, που έχουν επιλέξει την απονομή συμπληρωματικής σύνταξης κι όχι εφάπαξ.

Ενώ όπως εξήγησε αυτή η στρατηγική είναι θετική τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για την οικονομία με αναπτυξιακή λογική, «εφόσον αφήνουμε τα κεφάλαια στις επενδύσεις», το αποτέλεσμα είναι να φορολογείται η σύνταξη αυτή ως εισόδημα, σε αντίθεση με τα εφάπαξ που δίνουν άλλα ταμεία. «Θα το κάνουμε κι εμείς εφάπαξ», προειδοποίησε.

Ο κ. Θεόδωρος Γούσιας Πρόεδρος, Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), μίλησε για ένα πολύ μεγάλο ταμείο σήμερα το οποίο ξεκίνησε από έναν λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, για να ενισχυθούν εργαζόμενοι σε ατυχήματα λόγω της ιδιαιτερότητας και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν.

Ο λογαριασμός προχώρησε και μεγάλωσε, είπε, και εξελίχθηκε σε ΤΕΑ με την «ομπρέλα» της επαγγελματικής διαχείρισης. Εξήγησε ότι το ταμείο συμβάλλει σημαντικά παρέχοντας μεγάλη βοήθεια σε μέλη που δεν μπορεί να παρασχεθεί από την κοινωνική ασφάλιση.

O κ. Kωνσταντίνος Καρανάσιος, Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέφερε ότι το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου ΤΕΑ είναι η εξοικείωση των ασφαλισμένων με το χώρο των επενδύσεων και της επαγγελματικής διαχείρισης. Όπως ανέφερε έχει την τιμή και τη χαρά να υπηρετεί το Ταμείο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κίνητρο και εργαλειοθήκη για την προσέλκυση στελεχών στην ΕΧΑΕ.

Είπε ότι τα ΤΕΑ είναι ένας σημαντικός θεσμός ο οποίος συμβάλλει στις επενδύσεις και ενισχύει την αποταμίευση και τη σύνταξη των εργαζομένων. Κατέθεσε την «πολύ θετική εμπειρία» από το ταμείο στο οποίο είπε ότι είναι από τα μικρά με 199 συμμετέχοντες για την ώρα, που όμως είναι η απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων, ενώ ο μέγιστος αριθμός που θα μπορούσε να προστεθεί στο ορατό μέλλον είναι το πολύ ακόμα 100 ασφαλισμένοι με την προσθήκη κάποιων στελεχών του Ομίλου.

Η επαγγελματική διαχείριση είπε, γύρισε σε θετικά τα αποτελέσματα της περυσινής δύσκολης χρονιάς, ενώ ανέφερε ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του θεσμού.

Panel VI: «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης & Συμπληρωματική Ασφάλιση Υγείας. Βιώσιμη λύση στο εθνικό πρόβλημα ιδιωτικής χρηματοδότησης των δαπανών υγείας. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για το πλαίσιο παροχών υγείας»

Στο Panel VΙ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ανέφερε ότι το ΤΕΑ του ΥΠΟΙΚ παρέχει πολλές υπηρεσίες υγείας, καλύπτοντας 48.000 άτομα.

Την τελευταία 5ετία έχει υλοποιήσει συνεργασία με την Ευρωκλινική χωρίς διαμεσολάβηση, με προτιμολογημένα πακέτα, μέσα από τα οποία παρέχει πολύ υψηλές υπηρεσίες με 120 ευρώ το χρόνο, όταν στην ελεύθερη αγορά το συγκεκριμένο πακέτο τιμολογείται πάνω από 400-500 ευρώ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «έχουμε ξεκινήσει σύμπραξη 2ου και 3ου πυλώνα με την συνεργασία που υλοποιήσαμε με την Ευρωπαϊκή Πίστη. Θα δημιουργήσουμε προσεχώς ειδικό πακέτο για τους συνταξιούχους που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα».

Ο κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι τα ΤΕΑ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. «Είναι προπομπός εξελίξεων που θα βρούμε μπροστά μας. To σύστημα αναγκάστηκε να κάνει συνέργειες λόγω COVID-19. θα πρέπει να γίνει μια σημαντική αύξηση χρηματοδότησης της δημόσιας δαπάνης στο κομμάτι της υγείας». Σημείωσε ότι θα πρέπει το σύστημα υγείας να δείχνει τις αντοχές του και να παρέχει προσβασιμότητα σε οργανωμένη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια νοσηλεία και όχι κατευθείαν στην τριτοβάθμια.

Θα πρέπει να υπάρχει ριζική αναμόρφωση (κέντρα υγείας κ.λπ.). Τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην χρηματοδότηση αυτής της παροχής. Μεγάλη τομή, ανέφερε ο ίδιος, θα αποτελέσει η ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, ανέφερε ότι «το πείραμα της συνεργασίας με το ΤΕΑ του ΥΠΟΙΚ, πέτυχε. Μόνο και μόνο σαν συμπληρωματικό ασφάλιστρο θα έπρεπε να το πάρουν όλοι». Ο ίδιος τόνισε ότι το κόστος περίθαλψης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Δ. Ευρώπη. Παρόλα τα κόστη η παροχή ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνή σε σχέση με το εξωτερικό.

Επισήμανε ότι «δημόσια υγεία δεν σημαίνει δημόσιος τομέας. Δημόσια υγεία είναι αυτή που πληρώνεται από το κράτος και μπορεί να προσφερθεί και από τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε φθηνότεροι τουλάχιστον κατά 50% από τον δημόσιο τομέα, ως προς το κόστος λειτουργίας. Ο ιδιωτικός τομέας υποφέρει από έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού».

Ο κ. Aπόστολος Δούμας, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Prudential Informatics, ανέφερε ότι το κόστος στην ιδιωτική νοσηλεία αυξήθηκε σημαντικά και σημείωσε:

  • Για κάποια ηλικία και πάνω, το ασφάλιστρο γίνεται απαγορευτικό.
  • Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι παράλληλα όπως λειτουργεί σήμερα.
  • Όταν θέλουμε, υπάρχουν τρόποι για συμπράξεις. Αποδείχτηκε με τον COVID. Υπάρχουν οι τρόποι αν υπάρχει η διάθεση.

Ο κ. Ελευθέριος Θηραίος, MD, Msc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) – Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, σημείωσε ότι η όποια παρέμβαση γίνεται στο χώρο της υγείας, πρέπει να έχει νόημα και αξία για τον ασθενή.

Μία σημαντική πρόκληση – απάντηση, εκτίμησε ότι είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη. Άλλη πρόκληση είναι η αποζημίωση της καινοτομίας. Πώς θα έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία (ακριβά φάρμακα) και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες. Σημείωσε επίσης ότι δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου της υγείας. Το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται την υγεία όχι την αρρώστια.

Ο κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σημείωσε ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μεγάλη συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, κατά κεφαλή και συνολικά, είτε συγκρίνεται με δυτικές είτε με ανατολικές χώρες.

Ο ίδιος ανέφερε πως «φταίει ότι το σύστημά μας είναι κυρίως νοσοκομειακό και όχι πρωτοβάθμιο. Η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο και στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική ασφάλιση για την υγεία. Η πρόκληση της επαγγελματικής ασφάλισης υγείας, είναι τα επαγγελματικά ταμεία να αξιοποιήσουν την στροφή προς την ιδιωτική δαπάνη».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr