Οι εξαγωγές το μήνα Μάιο του 2022 αυξήθηκαν κατά 1,54 δισ. ευρώ ή κατά 47,6% και ανήλθαν σε 4,78 δισ. ευρώ έναντι 3,24 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2022 (σε σχέση με τον Μάιο του 2021), καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Λαδιών (-14,6%).

  • Συνολικά, η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών με την οποία «έκλεισε» το 2021 (29,5%) συνεχίζεται και διευρύνεται και κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αυξάνονται κατά 5,32 δισ. ευρώ ή κατά 34,9% και ανήλθαν σε 20,53 δισ. ευρώ από 15,22 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι που κατέγραψαν ισχυρή αύξηση

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+79,3%), Βιομηχανικά (+59,8%), Τρόφιμα και Ζώα ζωντανά (+29,7%) και Χημικά (+29,3%). Αύξηση επίσης εμφανίζουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Μηχανήματα (+18,2%) και Διάφορα Βιομηχανικά (+46,6%) για τον Μάιο του 2022. Ακολουθούν οι χαμηλότερες σε αξία Πρώτες Ύλες (+40,5%) και τα Ποτά & Καπνός με +12,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα Εμπιστευτικά Προϊόντα η αύξηση που καταγράφεται είναι μεν σημαντική (+27,9%), η αξία τους όμως είναι χαμηλή.

Αναλυτικότερα, μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές και το μήνα Μάιο του 2022 καθώς αυξήθηκαν κατά 1,54 δισ. ευρώ ή κατά 47,6% και ανήλθαν σε 4,78 δισ. ευρώ έναντι 3,24 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη κατά 14 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 2,98 δισ. ευρώ από 2,23 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 754 εκατ. ευρώ ή κατά 33,8%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιωειδών.

Μεγάλη η άνοδος και στις εισαγωγές

Πολύ μεγάλη είναι η άνοδος που καταγράφεται στις εισαγωγές τον Μάιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 2,96 δισ. ευρώ ή κατά 60,3% και ανήλθαν σε 7,87 δισ. ευρώ έναντι 4,91 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 5,54 δισ. ευρώ από 3,76 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,77 δισ. ευρώ ή κατά 47,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα γιγαντώθηκε τον Μάιο του 2022 κατά 1,42 δισ. ευρώ, ή κατά 84,7%, στα -3,09 δισ. ευρώ από -1,67 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -2,55 δισ. ευρώ από -1,53 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά -1,02 δισ. ευρώ ή κατά 66,4%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο πεντάμηνο Ιανουαρίου -Μαΐου 2022 αυξήθηκαν σημαντικά -κατά 11,77 δισ. ευρώ ή κατά 50,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,24 δισ. ευρώ έναντι 23,48 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 24,75 δισ. ευρώ από 18,21 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 6,54 δισ. ευρώ ή κατά 35,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2022 αυξήθηκε κατά 6,44 δισ. ευρώ ή κατά 77,9%, στα -14,70 δισ. ευρώ από -8,26 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -10,76 δισ. ευρώ από -6,91 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,85 δισ. ευρώ ή κατά -55,7%.

Πηγή: economico.gr