Εργασία: Σε ποιούς τομείς μεταφέρεται η ζήτηση

Της Δάφνης Γρηγοριάδη
  • Ριζικές αλλαγές στον εργασιακό τομέα. 14% των εργαζομένων  πρέπει να επαναπροσδιοριστεί εξ ολοκλήρου και 40% μερικώς για να συνεχίσει το επαγγέλματα του. Αν τα κενά δεξιοτήτων δεν κλείσουν τα επόμενα 3-5 χρόνια, θα επηρεαστεί η ανάπτυξη.  

Οι δεξιότητες που πιστεύουν οι εργοδότες ότι θα έχουν ζήτηση μετά τον COVID-19 στον τομέα της υγείας είναι διαφορετικές από τα μέχρι τώρα παραδοσιακά skills του κλάδου. Έμφαση θα δίνεται όχι μόνο στους ακαδημαϊκούς τίτλους και  στην προϋπηρεσία αλλά και στην στρατηγική διαχείρισης και την καινοτομία.

Ποια εργαλεία χρειάζεται γενικά στον εργασιακό τομέα  αλλά και ειδικά ο  κλάδος της υγείας μετά τον COVID-19;

Σε ορίζοντα 5αετίας θα παρουσιαστεί αυξανόμενη ζήτηση για ανάλυση δεδομένων ή πληροφοριών και ανάπτυξη στόχων και στρατηγικών. Σημαντικό εργαλείο θα αποτελεί και η διαχείριση  της τεχνολογίας, δηλαδή ο έλεγχος μηχανών και διαδικασιών, η  επιθεώρηση εξοπλισμού. Πέρα όμως από τα τεχνικά εργαλεία θα αυξηθεί η ζήτηση για δεξιότητες που αφορούν τον χειρισμό των διαπροσωπικών σχέσεων όπως κοινωνική αντίληψη, πειθώ, διαπραγματευτικές ικανότητες , διαχείριση πόρων προσωπικού.

Τα παραπάνω στηρίζονται στις γενικότερες δεξιότητες που χρειάζεται ο εργασιακός τομέα την μετά covid εποχή σύμφωνα με την ΕΕ και οι οποίες είναι: Ηγεσία, Συναισθηματική νοημοσύνη, Τεχνολογικές δεξιότητες, Ψηφιακές δεξιότητες, Ικανότητα προσαρμογής, Δημιουργικότητα και καινοτομία, Διαχείριση δεδομένων, Κριτική σκέψη.

Ριζικές αλλαγές στον εργασιακό τομέα

H έλευση της πανδημίας αποτελεί αφορμή για ριζική αλλαγή στον εργασιακό τομέα: Στην πραγματικότητα όμως,  η αλλαγή αυτή εδώ και χρόνια έχει κριθεί απαραίτητη. Από το 2017, μια ανάλυση της McKinsey υπολόγισε ότι το 14% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί εξ ολοκλήρου και το 40% θα χρειαστεί μερικό επαναπροσδιορισμό για να συνεχίσει το τωρινό  επαγγέλματα του.

Οι τέσσερις βασικοί τομείς δεξιοτήτων  της McKinsey: Eίναι η εναρμόνιση με ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων για επανασχεδιασμό και καινοτομία, η ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για την διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας, προσαρμοστικότητα.

Επίσης η  έκθεση 2020 Workplace Learning Report του LinkedIn  υποστηρίζει,  ότι το 99% των στελεχών μάθησης και ανάπτυξης πιστεύουν ότι εάν τα κενά δεξιοτήτων δεν κλείσουν τα επόμενα 3- 5 χρόνια, θα επηρεαστεί η ικανοποίηση των πελατών, καθώς και η ανάπτυξη και παράδοση προϊόντων.

Το 57% των κυνηγών ταλέντων θα επικεντρωθούν στις δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης, το 42% στις δεξιότητες δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και στο στρατηγικό σχεδιασμό και το 40% σε δεξιότητες επικοινωνίας.

Πηγή: economico.gr