Τρείς παράγοντες ενισχύουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον διεθνή Οίκο Scope Ratings. Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας , η αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η καλύτερη από την αναμενόμενη δημοσιονομική δυναμική.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Οίκου Αξιολόγησης:

  • Τον περασμένο μήνα, αναθεωρήσαμε την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη για το 2022 στο 4,9% από μια εκτίμηση 4,6% στην αρχή του έτους, αν και αναθεωρήσαμε  την πρόβλεψή μας για το 2023 στο 2,1% από 2,5%» αναφέρει η έκθεση και προσθέτει:
  • Η ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, η οποία οδήγησε σε καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου στην Ισπανία και την Ιταλία, μπορεί επίσης να εξασφαλίσει ότι το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου της Ελλάδας θα είναι υψηλότερο από την τριμηνιαία αύξηση 0,25% που προβλέπουμε
  • Η πολιτική σταθερότητα υπό τη Νέα Δημοκρατία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η ισχυρή νομισματική και δημοσιονομική βοήθεια στηρίζουν επιπλέον την οικονομία.
  • Η στήριξη της ΕΚΤ έχει σταθεροποιήσει τις ελληνικές αγορές χρέους. Μαζί με την πρώτη γραμμή άμυνας των επανεπενδύσεων του Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) της κεντρικής τράπεζας, το νέο Μέσο Προστασίας Μεταφοράς (TPI) βοηθά την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα.
  • Το χρέος προς το ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από 150% έως το 2027
  • Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ελλάδας αυξήθηκαν στο 4,7% στα μέσα Ιουνίου, πριν υποχωρήσουν σημαντικά στο 3,0% μέχρι τη στιγμή της γραφής – αν και εξακολουθεί να είναι διπλάσιο, εκτιμάται ότι είναι 1,5% σταθμισμένο μέσο κόστος χρέους για το 2022.
  • Η Scope Ratings αναμένει ονομαστικό δημοσιονομικό έλλειμμα μόλις 3,5% του ΑΕΠ και πρωτογενές έλλειμμα 0,75% φέτος, καλύτερο από τους κυβερνητικούς στόχους 4,4% και 2% αντίστοιχα, πριν επιτευχθεί ισοσκελισμένος πρωτογενής λογαριασμός την περίοδο 2023-27, με ονομαστικό έλλειμμα περίπου 2,7% του ΑΕΠ εκείνα τα χρόνια.
  • Ο δείκτης του συνολικού χρέους φαίνεται να μειώνεται πολύ ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, υποστηριζόμενος από τον αυξημένο πληθωρισμό 12,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, την μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Το χρέος ως προς το ΑΕΠ θα μειωθεί από το ανώτατο όριο του 206,3% το 2020 στο 171,3% μέχρι το τέλος του 2022, πέφτοντας κάτω από το 180,7% που είχε καταγραφεί πριν από την κρίση το 2019, πριν δυνητικά μετριαστεί περαιτέρω στο 146,5% έως το 2027.

Πηγή: economico.gr