εθνικό μητρώο επικοινωνίας

Σε λειτουργία είναι πλέον  το εθνικό μητρώο επικοινωνίας, δηλαδή,  η πλατφόρμα όπου μπορεί να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Ο κάθε πολίτης δηλαδή που διαθέτει ΑΦΜ, μπορεί να καταχωρίζει στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας και διαμονής και το e-mail του.

Η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών

Στόχος είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr), όπως και η ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του χρήστη που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το Δημόσιο, μέσω ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-factor Authentication).

Ο αριθμός δηλαδή τηλεφώνου που έχει επιβεβαιωθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης για την αποστολή στον χρήστη κωδικών μιας χρήσης, προκειμένου ο τελευταίος να έχει πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες το Δημόσιο κρίνει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.

Πως λειτουργεί η πλατφόρμα 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική απόφαση των υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά, κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω της διασταύρωσής του είτε με τα στοιχεία συνδρομητή συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, είτε με τα στοιχεία που τηρούν οι τράπεζες.

Και αυτό προκειμένου η ΓΓΠΣΔΔ να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, να παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης μέσω πολλαπλών παραγόντων για την πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr, καθώς και να εξασφαλίζεται η ενημέρωση και η επικοινωνία του φυσικού προσώπου με τους φορείς του Δημοσίου.

Εφόσον δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μέσω είτε παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας είτε τράπεζας, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταβεί σε ΚΕΠ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης.

Πηγή: economico.gr