• Αισθητά βελτιωμένες εμφανίζονται το τρίτο τρίμηνο 2020 οι προσδοκίες των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος, η βελτίωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας, ο οποίος αυξήθηκε από 18,3% σε 29,7%. Αντιθέτως, ο δείκτης παραγωγικών συντελεστών περιορίστηκε στο 28,8% από 36,6%.

Συνεπώς, ο γενικός δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δύο προηγουμένων διαμορφώθηκε σε 29,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 27,5% που ήταν στο τέλος Ιουνίου 2020. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι υπάρχει πολύ περισσότερη απαισιοδοξία έναντι του τρίτου τριμήνου του 2019, όταν ο GRe+1 είχε τιμή 54,2%.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης και τις απόψεις των συμβούλων για άλλα μέτρα, συμπληρωματικά των ήδη ληφθέντων, για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει ότι οι σύμβουλοι θεωρούν σημαντικά μέτρα τις ελαφρύνσεις στη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας. Οι δύο αυτές κατηγορίες μέτρων αντιστοιχούν στο πρώτο και στο τρίτο κυριότερο εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως τρίτο σημαντικότερο μέτρο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας κατατάσσεται η προσέλκυση επενδύσεων, κρίσιμο μέγεθος στην μετά την πανδημία εποχή.

Εξετάστηκαν επίσης οι απόψεις για τις προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης

Το υψηλότερο σκορ, 3,7, είχαν:

  • η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και
  • η προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Μεγάλη σημασία αποδόθηκε επίσης σε δράσεις για την υγεία, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, την ενέργεια και την εισαγωγή καινοτομιών.

Επίσης, εξετάσθηκαν οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων – μέλη του ΣΕΣΜΑ στην παρούσα συγκυρία. Το μεγαλύτερο σκορ έλαβε η ενίσχυση της τηλεργασίας και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ ακολουθεί η ανάγκη κατανόησης των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε συνακόλουθα οι συμβουλευτικές εταιρείες να διαμορφώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες που να καλύπτουν τις νέες ανάγκες.

Πηγή: economico.gr