«Όπως εντυπωσιακά δείχνουν η παραγγελιοληψία και τα κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο, οι πελάτες μας δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Τους υποστηρίζουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, ο οποίος τους επιτρέπει να γίνουν γρηγορότεροι, πιο αποτελεσματικοί και πιο βιώσιμοι», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος για το ότι όλες οι επιχειρήματικές δραστηριότητές μας έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και γιατί μεγαλώνουμε κερδοφόρα – παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους της Siemens παγκοσμίως για την αφοσίωσή τους και γιατί πάντοτε αγκαλιάζουν μια νοοτροπία ανάπτυξης».

«Το δεύτερο τρίμηνο υπογραμμίζει και πάλι τις δυνατότητες απόδοσης και την αξιοπιστία της Siemens, ειδικά υπό δύσκολες συνθήκες, που αντικατοπτρίζονται σε όλα τα βασικά οικονομικά στοιχεία. Η δυναμική ανάπτυξης προήλθε ιδιαίτερα από την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή μηχανημάτων, την επιχείρηση λογισμικού μας και – από γεωγραφική άποψη – από την Κίνα. Εκτός από την ικανοποιητική εξέλιξη του περιθωρίου στις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας, η επιτυχημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας απέδωσε επίσης. Επιπλέον, η Siemens πέτυχε για άλλη μια φορά εξαιρετικές ταμειακές ροές. Σε αυτή τη βάση, είμαστε ακόμη πιο σίγουροι για το δεύτερο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού μας έτους και αυξάνουμε σημαντικά τις εκτιμήσεις μας τόσο για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας όσο και για τα καθαρά κέρδη», δήλωσε ο Ralf P. Thomas, Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG.

 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, και τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%
 • Σε ονομαστική βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 8% στα €15,9 δισ., λόγω της διψήφιας ανάπτυξης της Siemens Healthineers και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, στα €14,7 δισ., με ανάπτυξη σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1.08
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA ήταν στα €2,1 δισ., με 31% αύξηση στη δυνατή απόδοση σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, έχοντας ως αποτέλεσμα περιθώριο στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 15.1%
 • Τα καθαρά κέρδη και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΕPS) ήταν αισθητά υψηλότερα, στα €2,4 δισ. και €2,82 αντιστοίχως, με υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, με μία θετική συνεισφορά €0,9 δισ. από την πώληση της Flender μέσα από διακοπείσες δραστηριότητες και ευνοϊκές επιπτώσεις εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Στο 2ο τριμήνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 τα καθαρά κέρδη ήταν στο €0,7 δισ. και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΕPS) στο €0,80, συμπεριλαμβανομένης μίας ζημίας €0,3 δισ. από διακοπείσες δραστηριότητες
 • Εξαιρετική διαθέσιμη ταμειακή ροή από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €1,2 δισ. (2ο τρίμηνο χρηματοοικονομικού έτους 2020: €0,1 δισ.), συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες

2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021

 

 • Συνέχιση του σύνθετου μακροοικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Συγκρατημένες ευκαιρίες ζήτησης και ανάπτυξης κατά το τρίμηνο που ποικίλλουν ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής ανάπτυξης στην Κίνα σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2020, όταν ξεκίνησαν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας
 • Σημαντικές συναλλαγματικές διαφορές πήραν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία από την ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου προσέθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα το καθένα
 • Η παραγγελιοληψία αυξήθηκε σημαντικά σε συγκρίσιμη βάση, λόγω της διψήφιας ανάπτυξης της Siemens Healthineers και της Smart Infrastructure
 • Τα κέρδη αυξήθηκαν επίσης και στις τέσσερις βιομηχανικές δραστηριότητες σε συγκρίσιμη βάση, λόγω της διψήφιας ανάπτυξης της Digital Industries και της Siemens Healthineers
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν σημαντικά με τη Smart Infrastructure να υπερδιπλασιάζει τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA και τη Siemens Healthineers να σημειώνει διψήφιες αυξήσεις. Η Mobility διατήρησε την κερδοφορία κοντά στα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων επωφελήθηκαν από μειώσεις εξόδων σε ετήσια βάση λόγω των περιορισμών του COVID-19, όπως χαμηλότερα έξοδα ταξιδίων και marketing, τα οποία αναμένεται να μειωθούν στα επόμενα τρίμηνα
 • Εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, θετική αλλαγή στα εταιρικά στοιχεία από μία θετική συνεισφορά €0,2 δισ. που συνδέεται με τη μεταβίβαση του μεριδίου της Siemens από τη ChargePoint Holdings, Inc. (ChargePoint) στη Siemens Pension-Trust e.V. και μία υψηλότερη συνεισφορά κερδών από τη Siemens Financial Services
 • Το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε δυναμικά σε σημαντικά υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και μια θετική συνεισφορά από διακοπείσες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τη συνεισφορά €0,9 δισ. από την πώληση της Flender. H ζημία από διακοπείσες δραστηριότητες το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 σχετιζόταν κυρίως με τον πρότερο τομέα ενέργειας
 • Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες δημιούργησαν εξαιρετική ελεύθερη ταμειακή ροή για το 2ο τρίμηνο ύψους €2,1 δισ. αυξημένο σε σύγκριση με το €1.1 δισ. του 2ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2020, με τις βελτιώσεις σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες να έχουν ως αποτέλεσμα ένα συντελεστή ταμειακής μετατροπής στο 1.03. Αυτή η ραγδαία αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από σημαντικά υψηλότερες πληρωμές φόρου, που ήταν €1.2 δισ. εκτός της ελεύθερης ταμειακής ροής από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Η ελεύθερη ταμειακή ροή από διακοπείσες δραστηριότητες βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020, όταν σημειώθηκαν σημαντικές ταμειακές εκροές κυρίως από τη Siemens Energy
 • Η αντιπαροχή για την πώληση του Flender ανήλθε στο €1.8 δισ. ταμειακής διαθεσιμότητας. Οι ταμειακές εισροές περιλάμβαναν €1.6 δισ. το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021, με έσοδα €0.2 δισ. να ακολουθούν το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021. Οι πληρωμές δεν αποτελούν μέρος της ελεύθερης ταμειακής ροής
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE αυξήθηκε σε συνδυασμό με ένα σημαντικά υψηλότερο καθαρό εισόδημα και μια σημαντική μείωση στο μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο. Η συνεισφορά από την πώληση της Flender πρόσθεσε 7.5 ποσοστιαίες μονάδες στο απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE

Εκτιμήσεις

Παρόλο που συνεχίζουμε να προβλέπουμε ένα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, αναμένουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021. Επιπλέον, είδαμε σημαντικά κέρδη από τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού έτους. Επομένως, αυξάνουμε και πάλι τις εκτιμήσεις μας για το χρηματοοικονομικό έτος.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις θα επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τους ονομαστικούς ρυθμούς αύξησης σε όγκο όσο και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA για τις βιομηχανικές δραστηριότητές μας το χρηματοκοινομικό έτος 2021.

Αυξάνουμε τώρα τις εκτιμήσεις μας μας για συγκρίσιμα έσοδα, καθαρά από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελεσμάτα χαρτοφυλακίου, με αύξηση από 9% έως 11%, παραπάνω από το εύρος της μέσης έως υψηλής μονοψήφιας ανάπτυξης που δόθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2021. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ένα δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από τη μονάδα.

Η Digital Industries αναμένει τώρα ότι τα συγκρίσιμα έσοδα του χρηματοοικονομικού έτους 2021 θα αυξηθούν σε εύρος από 9% έως 11% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA είναι τώρα 20% έως 21%, αυξημένες κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Η Smart Infrastructure αναμένεται να επιτύχει συγκρίσιμη αύξηση εσόδων από 5% έως 7% για το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Οι εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA είναι τώρα 11% έως 12%, αυξημένες κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η Mobility συνεχίζει να προβλέπει μεσαία μονοψήφια συγκρίσιμη αύξηση εσόδων και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA από 9,5% έως 10,5% για το χρηματοοικονομικό 2021.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του χρηματοοικονομικού 2021 και τις εκτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω, αυξάνουμε τις προοπτικές μας για τα καθαρά έσοδα από €5,7 στα €6,2 δισ., πολύ πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση καθαρών εσόδων στο εύρος €5,0 έως €5,5 δισ..

Όπως και στο παρελθόν, από τις εκτιμήσεις μας εξαιρούνται επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα και αποτελέσματα σε σχέση με την εξαγορά της Varian Medical Systems, Inc. από τη Siemens Healthineers.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: economico.gr