Που θα διατεθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

 Σήμερα στις Βρυξέλλες οι προτάσεις  της Ελλάδας για την διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα 32 δισ. ευρώ  μίγμα επιδοτήσεων και δανείων που δικαιούται η Ελλάδα πρόκειται να διοχετευτούν πρωτίστως σε  Δημόσια και μετέπειτα σε  Ιδιωτικά έργα τα οποία θα αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία.  Αυτό διότι οι Δημόσιες επενδύσεις προσελκύουν σε ξένα ιδιωτικά κεφάλαια καθιστώντας την χώρα μας θελκτικότερη.

Προσανατολισμός στην Πράσινη Ανάπτυξη αλλά  και την Ψηφιακή εποχή

To 40% των χρημάτων που μας αναλογούν πρόκειται να κατευθυνθούν σε έργα που αφορούν την μετάβαση στην πράσινη εποχή ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή καθώς επίσης και  να πραγματοποιηθούν αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα που άλλωστε η χώρα μας έχει ανάγκη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφει προς αυτή την κατεύθυνση τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο εναρμόνισης της ΕΕ  με τους στόχους της βιωσιμότητας μέχρι το 2030. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε,  ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στοχεύει και στην μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 60%.

Ένα άλλο  20% των χρημάτων,  πρέπει να διοχετευτεί σε ψηφιακά έργα. Την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων  των πολιτών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων. Συμπεραίνουμε ότι σχεδόν πάνω από τα μισά χρήματα που αναλογούν στην χώρα μας, πρέπει να κατευθυνθούν σε αυτούς τους δύο πυλώνες ( περιβάλλον- ψηφιοποίηση) και αυτό διότι είναι τομείς με δυναμικότητα οι οποίοι μπορούν να επισπεύσουν την ανάταση της οικονομίας.

Τα μαύρα σημεία του Ταμείου

Ένα ζήτημα που μας προβληματίζει είναι ότι πρώτα το κράτος θα δίνει τα χρήματα για τις επενδύσεις και μετά θα κάνει αίτημα πληρωμής από τις Βρυξέλλες. Αυτό ενέχει αβεβαιότητα καθώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάποιο έργο αλλά μετέπειτα να  κριθούν ανεπαρκείς οι μεταρρυθμίσεις ή να μην έχει προλάβει να ολοκληρωθεί το έργο στον χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί  και να αρνηθούν  από τις Βρυξέλλες  να δώσουν τα χρήματα.

Έτσι , υπάρχει ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν τα κρατικά ταμεία και να επηρεαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός.  Για αυτό τον λόγο κάθε  επένδυση χρειάζεται στενή παρακολούθηση.

Πηγή: economico.gr