Ελληνικό καζίνο

Άνοιξε και επίσημα η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας Inspire Athens (Mohegan Gaming & ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) για το καζίνο του Ελληνικού, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το προσφερόμενο τίμημα φθάνει στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ποσό που είναι πενταπλάσιο από το όριο των ελάχιστων των απαιτήσεων του διαγωνισμού – 30 εκατ. ευρώ – και φαίνεται να διαμορφώνει μια ιδιαίτερα συμφέρουσα πρόταση για το δημόσιο.

Η προσφορά άνοιξε παρουσία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και των συμβούλων της, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι την Παρασκευή.

Την οικονομική προσφορά συγκροτούν το αρχικό και το ετήσιο συνολικό τίμημα. Το αρχικό τίμημα αφορά την εφάπαξ καταβολή για την απόκτηση της 30ετούς άδειας (με δικαίωμα επέκτασης για άλλα 20 έτη) και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ετήσιο τίμημα, αφορά το ποσό το οποίο θα καταβάλουν οι υποψήφιοι για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 3ο μέχρι και το 25ο της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Εάν η οικονομική προσφορά κριθεί ικανοποιητική αναμένεται το «πράσινο φως» με το οποίο, η κοινοπραξία Inspire Athens θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους και να κυρωθεί από τη Βουλή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το ανάδοχο σχήμα θα μπορέσει να εγκατασταθεί στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του έργου.

Πηγή: economico.gr