Η οριζόντια επιδότηση όλων των λογαριασμών ρεύματος το Δεκέμβριο ανέρχεται σε 49,5 ευρώ τον μήνα από 39 ευρώ τον μήνα.

Πρακτικά με την αύξηση της επιδότησης καλύπτεται μεγάλο μεγάλο ποσοστό της αύξησης που έχει προκληθεί στους λογαριασμούς ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες ανά μήνα. Η επιδότηση καλύπτει το σύνολο της αύξησης που έχει προκύψει με βάση την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος μέχρι και το μήνα Νοέμβριο.

Η αύξηση της έκπτωσης που ανακοινώθηκε για το φυσικό αέριο θα είναι στο 40% για το μήνα Δεκέμβριο από έκπτωση 16% στη χονδρική τιμή προμήθειας για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το μέτρο αυτό συνεπάγεται έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, που θα ανέλθει σε 11 ευρώ ανά θερμική MWh τον Οκτώβριο, σε 16 ευρώ ανά θερμική MWh τον Νοέμβριο και σε 34 ευρώ ανά θερμική MWh τον Δεκέμβριο. Έτσι για παράδειγμα για το μήνα Νοέμβριο, ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 1,5 MWh αντί για λογαριασμό 147,1 ευρώ θα πληρώσει λογαρισμό 131,15 ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι οι οικιακοί καταναλωτές θα έχουν επιπλέον μείωση κατά μέσο όρο 15 ευρώ ανά θερμική MWh από την αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Συνολικά, τον Νοέμβριο η έκπτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 31 ευρώ ανά θερμική MWh και τον Δεκέμβριο σε 49 ευρώ ανά θερμική Mwh.

Πηγή: economico.gr