Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό, τόνισε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2020.

Ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ελληνική οικονομία η οποία απέφυγε τα χειρότερα εν μέσω πανδημίας λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής στήριξης. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία,όπως είπε, θα είναι καλλύτερη με το Ταμείο Ανάκαμψης να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία.

Προέβλεψε ότι η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί στο 5%, με στήριξη από τον τουρισμό αλλά και την κατανάλωση.

Οπως είπε ο κ. Μυλωνάς, «αναμένουμε μεγάλη αύξηση στη ζήτηση για δάνεια κυρίως από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εκτιμώμενης ανάκαμψης της οικονομίας».

Η τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της

Το 2020 είναι για εμάς έτος προκλήσεων και ευκαιριών, τόνισε, σημειώνοντας ότι η τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της, έχοντας θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Επιτυγχάνεται η μετακίνηση της πελατειακής βάσης στα ψηφιακά κανάλια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι εντυπωσιακός, τόνισε.

  • Ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι η τράπεζα ανακοίνωσε την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Χαρακτήρισε δε αμοιβαία επωφελή τη συμφωνία με το CVC στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Στα €591 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους

Στα €591 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας η ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκε κατά το Β’ εξάμηνο 2020 (+12,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο), με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινηθούν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση ΜΕΑ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση και παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στα €256 εκατ. το 2020, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές μέσω καρτών και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Επίσης, αναφέρεται η σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-11,8% σε ετήσια βάση) στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων της Τράπεζας, του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων επικουρουμένου από τη μετάβαση των πελατών μας σε ψηφιακά κανάλια, καθώς και της αυστηρής διαχείρισης των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις απομειώσεις ύψους €1,1 δισ., ήτοι περίπου 400μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις επισφαλείς απαιτήσεις για τον κορωνοϊό και την τιτλοποίηση Frontier. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 106μ.β. το 2020, σε επίπεδα σύμφωνα µε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα.

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε €328 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,1% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 37,9% σε ετήσια βάση, σε €637 εκατ., καθώς τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορονοϊό και τη συναλλαγή Frontier.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,7%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας ο δείκτης CET1 ύψους 15,7% το δ’ τρίμηνο 2020 ενσωματώνει την αρνητική επίδραση των προβλέψεων απομείωσης για τη συναλλαγή Frontier και τον κορονοϊό. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,7% και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021 κατά τουλάχιστον 550μ.β.

Σημειώνεται πως η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στο τέλος του 2020

Πηγή: economico.gr