Στην Τράπεζα της Ελλάδος η ρευστότητα των επιχειρήσεων

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

Έρχεται ο μεγάλος αδελφός για την λήψη ρευστότητας  και  την παρακολούθηση των  οφειλών: Ο καθορισμός των όρων  δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων θα πάψει να αποτελεί αρμοδιότητα των τραπεζών. Ο έλεγχος θα γίνεται από μια ειδική υπηρεσία η οποία θα ονομαστεί “Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης”  και θα είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Μάλιστα αποτελεί άμεση προτεραιότητα η σύσταση της,  καθώς ήδη έχει σταλεί το προσχέδιο στις Βρυξέλλες ώστε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο ανάκαμψης.

  • Πρόκειται για μια βάση δεδομένων τόσο των οφειλών αλλά και του μέχρι τώρα δανεισμού του κάθε ενδιαφερόμενου   ο οποίος θα καθορίζει αν κάποιος μπορεί να λάβει τραπεζικό δάνειο

Τα υπέρ του σχεδίου

Στα θετικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η καταγραφή θα βοηθήσει το κράτος  να αξιολογεί τους δικαιούχους ρευστότητας και να προλαβαίνουν φαινόμενα χρεοκοπίας λόγω μεγάλου όγκου συσσώρευσης οφειλών που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν, αφού το σύστημα θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, θα υπάρχει ορθή αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων ανάλογα με  το πόσο συνεπείς  ή όχι ήταν προηγουμένως στην πληρωμή των υποχρεώσεων τους. Θετικά στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει τα επόμενα έτη και το 5G ώστε να διασταυρώνονται με ταχύτητα τα στοιχεία και να μειωθεί ο όγκος της γραφειοκρατίας.

Τα ανησυχητικά σημεία

Πρόκειται για έναν ενδελεχή έλεγχο του κάθε πολίτη- επιχείρησης κάτι το οποίο προβληματίζει την κοινή γνώμη για το πόσο θα διαφυλάσσονται τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς θα συλλέγεται ένα εύρος  προσωπικών πληροφοριών  για την δημιουργία του προφίλ του καθενός,  από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μέχρι το Δημόσιο και τις Τράπεζες.

Η δύσκολη αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αναμένουμε ότι θα είναι δύσκολη ειδικά για τις επιχειρήσεις καθώς: Eξαιτίας της παρατεταμένης προηγούμενης κρίσης  στην χώρα μας πολλές εταιρείες ακόμη δεν είχαν ορθοποδήσει από τότε και είναι αναμενόμενο οι οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών τους να παρουσιάζουν προβλήματα.

Αυτό, σε συνδυασμό με τις νέες συνέπειες από την πανδημία και τα πτωτικά κέρδη που αναμένουν οι περισσότερες επιχειρήσεις για το 2021 θα δυσκολέψει την θετική αξιολόγηση τους.  Να επισημάνουμε ότι εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και ποιοτικά στοιχεία όπως για παράδειγμα αν ένας εργαζόμενος που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του, είχε τεθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητά η αγορά είναι όχι απλά πρόσβαση σε ρευστότητα, αλλά με ανταγωνιστικούς όρους και φυσικά το στοίχημα  του εγχειρήματος είναι αν μέσω της “Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης”   θα βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι.

Πηγή: economico.gr