Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, για μια ακόμη φορά τα στοιχεία της αγοράς φαρμάκου για το 2020 αποδεικνύουν ότι όποια προσπάθεια γίνεται για τη μείωση της δαπάνης μέσω μείωσης τιμών, πέφτει στο κενό με βασική αιτία την υποκατάσταση.

Η αγορά φαρμάκου παρά τις μειώσεις τιμών εξακολουθεί καλπάζει, κλείνοντας πέρυσι για τα φάρμακα κοινότητας δηλαδή τον τομέα των ιδιωτικών φαρμακείων στα 4,1 δισ. ευρώ με άνοδο 3,7%.

Σύμφωνα με την IQVIA, από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόσθηκαν για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται, θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση που αναμενόταν να φθάνει τα 63,4 εκατ. ευρώ το 2020.

  • Όμως τελικά όχι μόνο δεν υπήρξε εξοικονόμηση αλλά φαίνεται και ενίσχυση των πωλήσεων κατά στα 172 εκατ. ευρώ, καθώς οι μειώσεις τιμών «εξανεμίστηκαν» από την αύξηση πωλήσεων κατά 125,5 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του όγκου και κατά 109,8 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής του μίγματος των θεραπευτικών σχημάτων ή αλλιώς την υποκατάσταση.

Πως κινήθηκε η αγορά το 2020

Η αγορά κινήθηκε το 2020 με ρυθμό ανόδου της τάξης του 3,7% σε αξία και 0,4% σε όγκο, παρά τις σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και την περιορισμένη είσοδο νέων σκευασμάτων στην αγορά τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας μελετών IQVIA για λογαριασμό του ΣΦΕΕ, διαπιστώνεται ότι τα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα φάρμακα φτάνουν στα 3,17 δισ. ευρώ, ενώ οι πολίτες καταβάλλουν από την τσέπη τους το 1 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της IQVIΑ, το 2020, παρατηρήθηκε μείωση -8,8% στα πρωτότυπα φάρμακα υπό προστασία πατέντας από πλευράς όγκου και -2% από πλευράς αξίας ενώ στα γενόσημα, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,4% στον όγκο η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση 7,1% σε αξίες. Όσον αφορά στα πρωτότυπα εκτός πατέντας, αυτά αυξήθηκαν κατά 9,2% σε αξία και +4,7% ο συνολικός τους όγκος. Επίσης η ευρύτερη κατηγορία άλλων σκευασμάτων σημείωσε άνοδο 4,2% στον όγκο και 3,7% στην αξία.

Στα 4,1 δις η εξωνοσοκομειακή αγορά φαρμάκου

Σύμφωνα με τη μελέτη, συνολικά στο εν λόγο 12μηνο, τα πρωτότυπα φάρμακα (με πατέντα προστατευόμενη ή μη), απορρόφησαν το περίπου 59% της αγοράς σε αξίες (29% με προστασία πατέντας και 30% off patent) και τα γενόσημα το 22% της αγοράς. Από πλευράς όγκου, τα πρωτότυπα υπό προστασία πατέντας σκευάσματα απορρόφησαν το 8% της αγοράς, τα εκτός πατέντας πρωτότυπα το 37% και τα γενόσημα το 33%.

H συνολική λιανική αγορά υπολογίζεται λοιπόν σε 4,1 δισ. ευρώ το τέλος του προηγούμενου Δεκεμβρίου 2020, όπως αναφέραμε έναντι 3,9 δισ. ευρώ το 2019. Από αυτά, τα πρωτότυπα on patent μειώθηκαν από τα 1,03 δισ. ευρώ στο 1 δισ. ευρώ και τα γενόσημα αυξήθηκαν σε 0,98 δισ. ευρώ από 0,92 δισ. ευρώ. Τα off pantent αυξήθηκαν στα 1,21 δις. ευρώ από 1,15 δις. ευρώ ενώ περίπου στα917 εκατ. ευρώ από 863 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αγορά των λοιπών προϊόντων.

Επιπλέον, από τα 4,1 δισ. ευρώ τα 3,17 δισ. ευρώ αφορούν σε φάρμακα που αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα, τα 647 εκατ. ευρώ αφορούν συμμετοχή των πολιτών και μόλις 292 εκατ. ευρώ αφορούν φάρμακα που δεν αποζημιώνονται.

Πηγή: economico.gr