επικουρικό ταμείο

Μία πρώτη “μαγιά” περίπου 40.000 νέων ασφαλισμένων θα έχει, με την έναρξη της λειτουργίας του από τις αρχές του νέου χρόνου, το νέο  Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Οι εισφορές τους, συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, θα τοποθετηθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, με επιτόκιο 1,5%.

Οι πρώτες επενδυτικές κινήσεις 

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου αλλά και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που ήδη έχει συσταθεί με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Παυλίνα Καρασιώτου, χαράσσουν τις πρώτες επενδυτικές κινήσεις του νέου ταμείου.

Συνολικά, εντός του 2022, το ΤΕΚΑ εκτιμάται ότι θα δεχθεί στους κόλπους του 40.000 ασφαλισμένους και 36 εκατ. ευρώ αποταμιεύσεων, σε ατομικούς λογαριασμούς.

Από την αρχή του νέου χρόνου και για κάθε νέα πρόσληψη, θα γίνεται ο διαχωρισμός του ασφαλισμένου ως «νέου» ή «παλαιού», ώστε να υπάγεται αντίστοιχα στο ΤΕΚΑ ή στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Ο διαχωρισμός παλαιών και νέων ασφαλισμένων 

Οι εισφορές θα εξακολουθούν να δηλώνονται και να πληρώνονται βάσει των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όμως θα υπάρχουν δύο ταυτότητες πληρωμής: μία για τον e-ΕΦΚΑ και μία για το ΤΕΚΑ.

Μάλιστα, όπως ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, ο εργοδότης δεν θα μπορεί να προβεί σε καταγγελία σύμβασης του εργαζομένου, αν δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ.

Σταδιακή ανάπτυξη σε τρεις φάσεις 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επενδυτική λειτουργία του Ταμείου θα αναπτυχθεί σταδιακά σε τρεις φάσεις – περιόδους.

Κατά την πρώτη, μεταβατική περίοδο και έως ότου συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΑ, που θα έχει και την απόλυτη ευθύνη για το επίπεδο, τη δομή και τη διαβάθμιση του ρίσκου των τοποθετήσεων, οι επενδύσεις θα αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ χαμηλού κινδύνου, ήτοι υψηλότοκες καταθέσεις του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως και ένα εξάμηνο μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε αυτό να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να διαμορφώσει και να παραμετροποιήσει την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου.

Μόνο το default χαρτοφυλάκιο

Κατά τη δεύτερη περίοδο, θα προσφέρεται στους ασφαλισμένους μόνο το default χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις σε ένα διευρυμένο και διαφοροποιημένο «καλάθι» αξιογράφων, το οποίο θα έχει δομή κύκλου ζωής.

Στην πράξη, σε αυτή τη φάση όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν τον ίδιο τύπο χαρτοφυλακίου, λόγω του ομοιόμορφου προφίλ και της σχεδόν ίδιας ηλικίας.

Η επενδυτική επιτροπή της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα λειτουργεί ως εξωτερικός διαχειριστής και θα υποστηρίζει την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2024. Κατά το διάστημα αυτό, η Διεύθυνση Επενδύσεων του Ταμείου θα έχει στελεχωθεί ώστε να αποκτήσει επιχειρησιακή επάρκεια.

Η τρίτη περίοδος 

Κατά την τρίτη περίοδο (από τις αρχές 2025 και πέρα), μετά και την προσθήκη των προαιρετικά ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ (αυτών που γεννήθηκαν μετά την 1η/1/1987), η δομή κύκλου ζωής στο default χαρτοφυλάκιο θα αποκτήσει και λειτουργική διάσταση. Δηλαδή, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων θα διαφοροποιούνται στο επίπεδο ρίσκου ανάλογα με την ηλικία τους.

Παράλληλα το Ταμείο θα συστήσει τη δική του Επενδυτική Επιτροπή, η Διεύθυνση Επενδύσεων θα αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο, ενώ η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ ως εξωτερικού διαχειριστή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr