“Συνωστισμό” ιδιωτικών επενδύσεων και διαρκή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε αυτή τη δεκαετία προβλέπει για την Ελλάδα ο Οίκος Wood. Το story ανάπτυξης της χώρας στηρίζεται στα κεφάλαια της Ε.Ε , το τουρισμό, στις μεταρρυθμίσεις και την αύξηση των επενδύσεων.

Ο Οίκος σημειώνει πως η Ελλάδα πρόκειται να επωφεληθεί από κονδύλια της ΕΕ ύψους 51 δισ. ευρώ (23,3% του εκτιμώμενου ΑΕΠ του 2022), κατανεμημένα μεταξύ του Ταμείου Ανάκαμψης (30,5 δισ. ευρώ) και του Ταμείου Συνοχής (21 δισ. ευρώ) τα επόμενα πέντε χρόνια. Το προφίλ εκταμίευσης αυτών των κεφαλαίων φαίνεται σημαντικό σε αναλογία με το μέγεθος της οικονομίας όπως τονίζει η Wood, και οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν σημαντικές τα επόμενα χρόνια, με την προϋπόθεση της συνεπούς εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ανακοινωθεί από την παρούσα κυβέρνηση.

Με τη βοήθεια αυτών των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα μπορούσε να συγκλίνει στο 5% προς το τέλος της δεκαετίας, υψηλότερο από το 3% που υπολόγιζε ο οίκος προηγουμένως.

Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις

Ειδικά για τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, η Wood επισημαίνει πως η δομή τους είναι καλά στοχευμένη. Όπως παρατηρεί, υπάρχουν έντονες ελλείψεις στις πάγιες επενδύσεις για τον μεταποιητικό τομέα και, σε μικρότερο βαθμό, στις υπηρεσίες. Οι επενδύσεις σε υποδομές και φυσικό κεφάλαιο παραμένουν επίσης ανεπαρκείς σε σχέση με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν τα κονδύλια από τα ταμεία της Ε.Ε.

Μια πρόσφατη μελέτη από το ΔΝΤ (Ιανουάριος 2022) απέδωσε το ήμισυ του επενδυτικού κενού σε διαρθρωτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου ενός κακού ρυθμιστικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ως εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Ελλείψει αυτών των παραγόντων, ο ρυθμός των επενδύσεων της Ελλάδας θεωρείται συγκρίσιμος με τις μεγάλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, όπως σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Wood, οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί απότομα από πέρυσι, ξεπερνώντας εκείνες των χωρών της περιοχής. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αύξηση των επενδύσεων στη μεταποίηση, η οποία αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς η αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης θα συμβάλει στη διαφοροποίηση από τον τομέα των υπηρεσιών και θα συμβάλει επίσης στη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ, καθώς ο μεταποιητικός τομέας υποφέρει από σημαντική υπο-επένδυση.

Ο τουρισμός αυξήθηκε έντονα φέτος και το έλλειμμα εσόδων το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν μόλις 5,3% χαμηλότερο από το προ πανδημίας έτος του 2019. Ο υπουργός Τουρισμού εμφανίστηκε αισιόδοξος και δήλωσε ότι οι εισπράξεις είναι πιθανό να υπερβούν το επίπεδο του 2019 (18,2 δισ. ευρώ), καθώς οι κρατήσεις καταλυμάτων για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο είναι 26,5% υψηλότερες σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2019.

Μια ισχυρή τουριστική περίοδος παρέχει άμεσα ισχυρές βάσεις για την οικονομική δραστηριότητα φέτος καθώς, διαρθρωτικά, η έκθεση της Ελλάδας στον τουρισμό υπερβαίνει αυτήν των άλλων χωρών της περιοχής, τονίζει η Wood.

Τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σχεδόν στο ένα τέταρτο των συνολικών εξαγωγών, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2012-19, σημαντικά υψηλότερα από την Ισπανία (13,9%), την Τουρκία (11,4%), τη Βουλγαρία (10,3%) και τον μέσο όρο της Κεντρικής Ευρώπης (4%). Ομοίως, οι σχετικοί με τον τουρισμό τομείς των αεροπορικών μεταφορών, της διαμονής και των υπηρεσιών διατροφής και της τουριστικής δραστηριότητας αποτέλεσαν το 10,3% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2019, ακολουθούμενες από την Ισπανία (9,3%), την Ιταλία (6,8%), την Τουρκία (6,4%), και την Kεντρική Ευρώπη 3,6%.

Όπως επισημαίνει η Wood, ο τουριστικός τομέας θα επωφεληθεί από το Tαμείο Aνάκαμψης με τα κεφάλαια να διατίθενται για την αναβάθμιση των υποδομών, την ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των εργαζομένων που σχετίζονται με τον κλάδο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης επενδυτική στήριξη για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό έως και 1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει κάνει επίσης προσπάθειες για την παράταση της τουριστικής περιόδου και επεξεργάζεται σχέδια για την προώθηση λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισμών στη χώρα.

Πηγή: economico.gr