μετασχηματισμός οικονομίας

Μπορεί τη νέα χρονιά, η αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού και οι εκτεταμένες συνέπειές της στην οικονομία να είναι εκ των πραγμάτων στην αιχμή των κυβερνητικών σχεδίων, αλλά για τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, το ζήτημα της προώθησης των μεταρρυθμίσεων παραμένει κομβικό και κρίσιμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021, το οποίο ολοκληρώθηκε στις παραμονές των Χριστουγέννων, το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί τον “οδικό χάρτη” της χρονιάς, προκρίνεται ένας συνδυασμός μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, αλλά και έργων με άμεσο χαρακτήρα.

Μετασχηματισμός της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου

Η βασική φιλοσοφία του σχεδίου στοχεύει στον μετασχηματισμό της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και θεμελιώνεται σε συγκεκριμένους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Και κάθε του κατεύθυνση αποκρυσταλλώνεται σε ειδικά μέτρα που έχουν κοστολογηθεί και ενταχθεί σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στο κείμενο των 77 σελίδων της γενικής γραμματείας συντονισμού κυβερνητικού έργου που έφθασε παραμονές γιορτών στα χέρια των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα gov.gr ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει χαιρετισμό -μήνυμα (δύο σελίδων) σε όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς και στη συνέχεια παραθέτει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του ανά υπουργείο ενώ αναγγέλλει ότι το 2021 θα γίνουν 10.736 νέες προσλήψεις στο δημόσιο που θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε υπηρεσίες της δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Ασφάλειας.

Όπως τονίζει, στο ετήσιο αυτό πρόγραμμα προωθούνται από κοινού οριζόντιες πολιτικές, όπως η ψηφιακή μετάβαση και επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως μεγάλα έργα υποδομών.

Στην Οικονομία, θα συνεχιστεί η διευκόλυνση των νέων επενδύσεων. Θα κλιμακωθούν, επίσης, οι αποκρατικοποιήσεις, η απελευθέρωση της αγοράς στην ενέργεια και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ στο Δημόσιο, μαζί με τη νέα διαδικασία προσλήψεων, θα γενικευθεί η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η αποκέντρωση μέσω των «έξυπνων πόλεων».

Το δικαίωμα, ωστόσο, στην εργασία και στην εκπαίδευση θα πλαισιωθεί και από το ιερό δικαίωμα στην Υγεία. Γι’ αυτό και ως ειδικός στόχος τίθεται η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ με αιχμή την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το αποτύπωμα όλων αυτών δείχνουν μερικοί αριθμοί: Το Πρόγραμμα θα πάρει θεσμική μορφή σε 98 νομοσχέδια. Το 34% των πόρων του θα κατευθυνθεί σε κοινωνικές στοχεύσεις. Και 10.736 νέες προσλήψεις θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε υπηρεσίες της δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Ασφάλειας.

Οι προσλήψεις

Ειδικότερα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο προβλέπεται ότι το Σύνολο του Τακτικού Προσωπικού θα αυξηθεί κατά 7.760 άτομα (στον αριθμό περιλαμβάνονται 24 προσλήψεις από το Εθνικό Τυπογραφείο). Επιπρόσθετα θα προσληφθούν 2668 άτομα εποχικό προσωπικό και 299 άτομα τακτικό προσωπικό εκτός κανόνα καθώς και 61 άτομα με έμμισθη εντολή.

Οι μεταρρυθμίσεις 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

⦁ Οργάνωση και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού κατά Covid19
⦁ Ανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας
⦁ Ψηφιακός μετασχηματισμός υγείας ( ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, τηλειατρική,τηλεραντεβού κ.α)
⦁ Σχεδιασμός νέου συστήματος διακυβέρνησης των νοσοκομειακών μονάδων
⦁ Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ
⦁ Κατάρτιση Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ) Υγείας
⦁ Ανάπτυξη θεσμού Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ)
⦁ Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ραντεβού για τις δομές ΠΦΥ και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων
⦁ Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας
⦁ Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

⦁ Εφαρμογή νέου μοντέλου διοίκησης στα νοσοκομεία
⦁ Υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ) για παρεχόμενες υπηρεσίες και φορείς στην υγεία (Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία)
⦁ Ενίσχυση της Ψηφιακής Υγείας
⦁ Αναδιοργάνωση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
⦁ Ανασχεδιασμός προμηθειών Εθνικού Συστήματος Υγείας
⦁ Εκσυγχρονισμός της φαρμακευτικής πολιτικής
⦁ Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»
⦁ Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στην κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

⦁ Εφαρμογή νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας
⦁ Εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
⦁ Μεταρρύθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας
⦁ Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
⦁ Λειτουργία και ανάπτυξη υπηρεσίας συντονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα εργαλεία ωρίμασης έργων και απορρόφησης κονδυλίων
⦁ Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών
Κίνητρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
-Απλοποίηση αδειοδότησης επενδύσεων
-Σύγχρονο πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας: βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Τεχνοβλαστών (Spin off)
-Απλούστευση διαδικασιών ΓΕΜΗ ,διευκόλυνση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
-Τροποποίηση του ν.4608/2019 με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών των Στρατηγικών Επενδύσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

⦁ Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος – e-ΕΦΚΑ, σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
⦁ Θέσπιση και εφαρμογή νέας επικουρικής ασφάλισης
⦁ Υλοποίηση Σχεδίου για Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ II
⦁ Μεταρρύθμιση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών ένταξης ανέργων σε κλάδους αιχμής
⦁ Αναβάθμιση και αξιοποίηση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
⦁ Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζώης, προστασία της οικογένειας, πρώιμη παρέμβαση, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
⦁ Προώθηση αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία – Κάρτα αναπηρίας – Αποϊδρυματοποίηση – Προσωπικός Βοηθός
⦁ Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ
⦁ Εθνικό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση των Ρομά – πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

⦁ Νέα προγράμματα σπουδών για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση/Ανάπτυξη και επέκταση
⦁ Αξιολόγηση σχολικών μονάδων – Αξιολόγηση διδασκόντων/σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου
⦁ Ενίσχυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων και επέκταση θεσμού
⦁ Εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
⦁ Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και της αξιολόγησης των AEI και ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός ανωτάτης εκπαίδευσης
⦁ Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση ΑΕΙ
⦁ Σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και με ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

⦁ Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, με στόχο την εξασφάλιση επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού
⦁ Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
⦁ Έκδοση και υλοποίηση της νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ)
⦁ Νέος Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού
⦁ Βέλτιστη Αξιοποίηση Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών Διαγωνισμών
⦁ Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορέων του ΥΠΕΘΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

⦁ Μητρώο εργαζομένων στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα
⦁ Συντήρηση και αξιοποίηση κτήματος Τατοϊου
⦁ Ολοκλήρωση αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης
⦁ Επέκταση και αναμόρφωση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
⦁ Υλοποίηση σχεδίου ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ( πρώην ΤΑΠ)
⦁ Επανέναρξη λειτουργίας Εθνικής Πινακοθήκης
⦁ Έναρξη λειτουργίας Ακροπόλ
⦁ Επανάχρηση κτιρίων στρατοπέδου Παύλου Μελά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

⦁ Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών/επέκταση και ανάπτυξη σε συνεργασία με Προεδρία για πλήθος διαδικασιών
⦁ Ενιαίος Αριθμός Πολίτη – Νέες Ταυτότητες
Μετάβαση στην Τεχνολογία 5G και στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις/Λειτουργία «ΦΑΙΣΤΟΣ».
⦁ Συνεχής εμπλουτισμός και αναβάθμιση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr»
⦁ Υλοποίηση στρατηγικής ψηφιακής διακυβέρνησης
⦁ Νέο Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
⦁ Ψηφιακές Δεξιότητες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
⦁ Ανοικτά / Ανωνυμοποιημένα Δεδομένα
⦁ Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)
⦁ Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

*Oλόκληρο το σχέδιο στο gov.gr (https://government.gov.gr/enopiimeno-schedio-kyvernitikis-politikis-2021/)

Πηγή: economico.gr