Τα υπέρ και τα κατά του Πτωχευτικού

                        

Της Δάφνης Γρηγοριάδη

Λίγο πριν την ψήφιση βρίσκεται το νέο πτωχευτικό το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για την πτώχευση και επανεκκίνηση  των νοικοκυριών η οποία προϋποθέτει την δέσμευση της περιουσίας του οφειλέτη από το κράτος.

Τα βασικά σημεία: Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να πληρώνει τουλάχιστον  το 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τα πιστωτικά ή ιδρύματα για περίοδο τουλάχιστον έξι  μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται  επιδότηση ενοικίου για όσους θα νοικιάζουν από το κράτος τα σπίτια τους μέχρι και 12 χρόνια έχοντας το δικαίωμα επαναγοράς τους μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ρύθμιση χρεών σε έως και 240 δόσεις. Όσοι έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να μην περάσουν στην πτώχευση θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία για διάστημα 5 ετών.

Τα υπέρ του νέου νόμου

Όλα τα πράγματα έχουν δυο όψεις, ξεκινώντας με τα υπέρ όσοι είναι υπερχρεωμένοι θα έχουν την δυνατότητα πλήρους και άμεσης επανεκκίνησης καθώς ο οφειλέτης θα κάνει μόνο μια αίτηση για ένα μόνο δικαστήριο και ένα έτος μετά θα απαλλάσσεται. Αντιθέτως,  με το  τρέχον πλαίσιο  ο οφειλέτης θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια προκειμένου να απαλλαχθεί από τα χρέη του.

Όσον αφορά την ενοικίαση της κατοικίας, είναι προτιμότερη  σαν επιλογή από το πλαίσιο που διαδέχθηκε τον νόμο Κατσέλη  από τον Φεβρουάριο του 2019 και μετά, όπου η κατοικία πλειστηριάζεται και  γίνεται έξωση στον κάτοχο του ενώ τώρα δίνεται η δυνατότητα να  παραμένει σ’ αυτό .

Όσον αφορά  το όφελος του κράτους,  με τον νέο κώδικα  θα μειωθούν τα χρέη των ιδιωτών  προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία αυτή την στιγμή υπολογίζονται σε  134 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το νέο πλαίσιο έχει και αγκάθια

Τα κατά:  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αν η ρύθμιση  που προτείνει η τράπεζα στον οφειλέτη δεν θεωρείται βιώσιμη από τον τελευταίο , τότε δεν είναι εφικτή η εξέταση νέας.

Ένα άλλο μαύρο σημείο του νέου κώδικα είναι το γεγονός πως σε περίπτωση επαναγοράς του ακινήτου μετά το πέρας της 12αετίας, δεν αφαιρούνται τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί από την εμπορική αξία του ακινήτου βάση την οποία θα γίνει η επαναγορά.

Τέλος ένα πρόβλημα του νέου κώδικα αφορά τα νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων  δημιουργούνται συνέπειες στην πραγματική οικονομία καθώς αυτοδίκαια θα  λύνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων και μάλιστα χωρίς αποζημίωση γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη ανεργίας.

Πηγή: economico.gr