Θεόδωρος Τρύφων: Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της έρευνας και της παραγωγής φαρμάκων

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη της χώρας μας σε κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της έρευνας και της παραγωγής φαρμάκων δήλωσε , ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Eνωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ELPEN Θεόδωρος Τρύφων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «business stories» (Παναγιώτα Καρλατήρα) περιγράφει πώς οι επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, θα αξιοποιήσουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και θα ενισχύσουν την απασχόληση με μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων είπε αναλυτικά:

1.Η σημασία της ύπαρξης εγχώριας παραγωγής φαρμάκων

Η πανδημία του κοροναϊού ανέδειξε ξεκάθαρα τη σημασία της ύπαρξης εγχώριας παραγωγής φαρμάκων ως εγγυήτριας της επάρκειας της φαρμακευτικής αγοράς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες. Κοιτώντας μπροστά, η ελληνική οικονομία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον νέων προκλήσεων που διαμορφώνουν η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους παραγωγής και των μεταφορών.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική τη γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας, καθώς αποτελεί κλάδο κρίσιμης σημασίας για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υλοποιούν ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών και παραγωγικών δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και ενισχύοντας την απασχόληση με μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις αυτές θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά στον στόχο για την ανάδειξη της χώρας μας σε ευρωπαϊκό κόμβο για την έρευνα και παραγωγή φαρμάκων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

2.Το θεραπευτικό αποτύπωμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες διασφαλίσαμε την πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα σε πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες ασθενείς. Παράλληλα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στήριξαν και τα συστήματα υγείας ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετώπισαν ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα, λόγω της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές φαρμάκων από τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.

3. Οι ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης 

Στο πρόγραμμα RRF περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές δράσεις που αναβαθμίζουν το σύστημα υγείας και φαρμακευτικής φροντίδας: η εισαγωγή της ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης στα νοσοκομεία, η πλήρης ανάπτυξη του φακέλου των ασθενών, η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων των ΥΠΕ, του ΕΟΦ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, η αναβάθμιση των πρωτοκόλλων μέσω της σύνδεσης e-dapy και e-syntagografisi για την αξιοποίηση της πληροφορίας που σήμερα βρίσκεται κατακερματισμένη.

Ακόμη, προβλέπεται για πρώτη φορά η ρήτρα συνυπευθυνότητας βιομηχανίας και Πολιτείας ως προς το ύψος του clawback, γεγονός που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί την Πολιτεία για την υλοποίηση διαρθρωτικών βιώσιμων μέτρων για τον έλεγχο της δαπάνης.

4.Το μέτρο της δυνατότητας συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις

Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα μέτρα των τελευταίων ετών, καθώς οδήγησε στην υποβολή προτάσεων που στο σύνολό τους φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ από ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες. Οι επενδύσεις αυτές θα καλύψουν το επενδυτικό κενό της προηγούμενης δεκαετίας και θα φέρουν μια νέα εποχή για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

5. Το περιβάλλον για την επόμενη μέρα

Ο συμψηφισμός των επενδύσεων με το clawback, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, τα κίνητρα για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού διαμορφώνουν ένα θετικό περιβάλλον για την επόμενη μέρα. Παρ’ όλα αυτά, ο πληθωρισμός και η αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν να εκτροχιάσουν τον επενδυτικό/αναπτυξιακό προγραμματισμό των φαρμακοβιομηχανιών. Ηδη πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν αυξήσεις στα φάρμακα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Παρακολουθούμε το θέμα και έχουμε ήδη ενημερώσει τα συναρμόδια υπουργεία για το πρόβλημα αυτό. Τέλος, το πρόβλημα των πολύ υψηλών επιστροφών rebate και clawback συνιστά μόνιμη απειλή για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Το ύψος των επιστροφών είναι υπερβολικό και δεν έχει ανάλογο πουθενά στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οι επιστροφές της τάξης του 40%-45% επί του τζίρου στερούν επενδυτικούς πόρους και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

6. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και η ΕΕ

Η νέα ευρωπαϊκή φαρμακευτική στρατηγική σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κλάδο της φαρμακευτικής παραγωγής και της βιοφαρμακευτικής έρευνας στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε απαραίτητη τη μεγαλύτερη ευελιξία των παρεχόμενων κινήτρων, ιδίως στην περίπτωση κλάδων με κρίσιμη σημασία, όπως η φαρμακοβιομηχανία, όπου οι περιορισμοί του Περιφερειακού Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα του γενικότερου στόχου της θωράκισης των συστημάτων υγείας προς όφελος των Ευρωπαίων ασθενών.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αναλογώντας στο 10% των παραγωγικών μονάδων της Ε.Ε., αξιοποιεί τις ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης και επενδύει σε παραγωγή και έρευνα διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε οικονομικές θεραπείες πρώτης γραμμής τόσο για τους Ελληνες όσο και για τους Ευρωπαίους ασθενείς. Στόχος μας παραμένει η αντιστροφή του κλίματος της αποβιομηχάνισης των περασμένων δεκαετιών που οδήγησε στην υστέρηση των κλάδων της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεταποίηση στη χώρα μας αναλογεί μόλις στο 12,4% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 20%. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει μαζί με το αναπτυξιακό – παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: economico.gr