Εσοδα Νοεμβρίου

Την θετική οικονομική έκπληξη του Νοεμβρίου επιβεβαιώνουν τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 753 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η έκπληξη αυτή οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα από φόρους κι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Εσόδων (ΠΔΕ). Αποτέλεσμα ήταν τα καθαρά έσοδα να διαμορφωθούν σε 3,715 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 4,199 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 863 έναντι του μηνιαίου στόχου, με τα έσοδα από φόρους να κυμαίνονται σε 3,6 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 533 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στελέχη του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν πως βασική εκτίμηση είναι ότι η επίπτωση από τη λήψη το δεύτερο lockdown  θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου και όχι του Νοεμβρίου.

Οι κατηγορίες των εσόδων που καταγράφηκε αύξηση τον Νοέμβριο:

 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 363 εκατ. ευρώ,
 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 165 εκατ. ευρώ,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 111 εκατ. ευρώ,
 • Μεταβιβάσεις κατά 311 εκατ. ευρώ,
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 35 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες των φόρων που καταγράφηκε αύξηση:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 40 εκατ. ευρώ,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 25 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 14 εκατ. ευρώ,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων, παράλληλα, ανήλθαν σε 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (374 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 330 εκατ. ευρώ.

Έλλειμμα 18,2 δισ. ευρώ στο 11μηνο

Την ίδια ώρα, την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου (11μηνο), τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, εμφάνισαν έλλειμμα 18,252 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 19,837 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 1,922 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2019.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 13,747 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15,292 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6,945 δισ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε  42,126 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

Πηγή: economico.gr